Annonse


Setter el-overfølsomhet på dagsorden

– Bakgrunnen til at noen utvikler el-overfølsomhet kan være variert, og vi ønsker informasjon og økning av den medisinske kompetansen på dette området, sier Solveig Glomsrød i Foreninge For El-overfølsomme.

Konferansen vil presentere fakta, råd og praktiske løsninger som blir brukt for å eliminere, begrense og forebygge negative helseeffekter av å arbeide, eller bare være, i el-intensive omgivelser.

Inviterte forelesere er

  • Olle Johansson, dosent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurovetenskap: Elöverkjenslighet – en reell risk?
  • Anna Kathrine Ljøgodt, lege: El-overfølsomhet – legens møte med pasienten
  • Martin Andersson, miljøkonsulent: Påverkan av elektromagnetiska fält i miljön
  • Sven-Gunnar Sööder, Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF: NOLL RISK i IT-miljön – ett projekt för säker arbetsmiljö

– Det drives ikke aktiv opplysning fra myndighetetene om dette, snarer tvert i mot. Helsevesenet er ikke informert om problemstillingen på en tilfredsstillende måte, og vi ser ingen tegn til forsøk på kompetanseheving fra myndighetene. Samfunnet har ikke råd til å innta en passiv holdning til et slikt stort helseproblem,

For mer informasjon om konferansen, se www.tenneroghelse.no.