Hopp til navigasjon Hopp til innhold

MS endrer norsk kontrakt

Etter hard kritikk i USA måtte Microsoft endre kontrakten for brukerne av deres nettbaserte tjenester. Nå er teksten endret også for norske brukere.

Microsoft Passport/Hotmai
I kontrakten står det fortsatt at Microsoft forbeholder seg retten til å «bruke, endre, kopiere, distribuere, overføre, fremvise for offentligheten, fremføre for offentligheten, fremstille eksemplar av, utgi, viderelisensiere, skape avledet verk av, overføre eller selge» den informasjon som du sender gjennom Microsofts tjenester.

Unntak

Men som i USA blir det i den norske kontrakten nå presisert at dette ikke gjelder «dokumenter, informasjon eller andre data som De laster opp, overfører eller leverer på annen måte til eller gjennom aktiverte Passport-egenskaper».

Om brukerne – eller for den saks skyld Microsoft – blir noe klokere av dette, er vanskelig å si. Microsoft har allerede sagt at teksten i den opprinnelige kontrakten var foreldet, og nærmest en misforståelse som brukerne kunne se bort fra.

Uforståelig

Mange stiller seg spørsmålet om kontrakter som verken Microsoft eller kundene deres forstår eller husker, har noen juridisk verdi i det hele tatt.

De norske versjonene av kontraktene synes blindt oversatt fra amerikansk jus, som skiller seg vesentlig fra norsk jus både i språkføring og innhold.

ITavisen.no har flere ganger etterlyst en kvalifisert juridisk kommentar fra Microsoft Norge om hva kontrakten egentlig innebærer for norske brukere, og ble lovet dette. Men hittil har vi ikke fått den.

Microsofts nye norske kontrakt