Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Acrobat Reader for Palm

Adobe har utviklet en lettversjon av Acrobat Reader for Palm. Betaeversjonen er klar for gratis nedlasting.

Svært mange brosjyrer og dokumenter distribueres via Adobes grafiske Acrobat-format. Hittil har disse dokumentene bare latt seg lese via PC, men nå får du også muligheten til å kikke på dem via din Palm PDA.

Gratis

Som Acrobat Reader for PC blir også Palm-versjonen gratis og mulig å laste ned både fra Adobes nettsted og servere rundt om i verden.

Det er etter hvert meningen at flere språk skal støttes, men foreløpig finnes det bare en engelsk versjon.

HotSync

I likhet med all annen synkronisering mellom Palm og PC benytter Acrobat Reader for Palm OS seg av HotSync. Først må du åpne PC-versjonen av Acrobat Reader for Palm. Deretter er det bare å dra PDF-filenover til ønsket mappe og overføre den til Palm’en.

Bedre lesbarhet

PDF-filer som er skapt i nye Acrobat 5.0 skal i følge Adobe gi en bedre leseropplevelse på håndholdte terminaler enn filer laget i eldre versjoner av Acrobat. Årsaken skal være at PDF-dokumenter automatisk struktureres og «tagges» i den siste versjonen av Acrobat.

Last ned betaversjonen av Acrobat for Palm fra www.adobe.com

Stikkord: Mobil