Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Frykter barnepornoforelegg

Per Morten Hoff i IKT-Norge mener forelegget Tele2 har fått for å ha barneporno på nyhetstjeneren er svært beklagelig – for hele bransjen.

Hoff, PerMorten
Økokrim vil straffe Tele2 for det de mener er spredning av barneporno. Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er svært uenig med Økokrims beslutning om å gi Tele2 et forelegg på 350.000 kroner.

– Det er en umulig å oppgave for en ISP (internettilbyder) å sjekke alt innhold på en nyhetsgruppe, sier Hoff.

Økokrim krever kontroll

Økokrim har et ønske om at Tele2, og andre nettleverandører, skal ha sterkere internkontroll av sine tjenester. Men store deler av nettbransjen har stilt seg sterkt kritisk til dette.

Et av argumentene er at deres rolle ikke er en redaktørrolle, og at de derfor ikke kan ha et slikt kontrollansvar.

Vanlig kutyme er at ISP-en fjerner ulovlig innhold som strider mot norsk lov, dersom de blir gjort oppmerksom på forholdene.

– Det er sterkt beklagelig at Tele2 skal straffes for innhold som ligger på deres nyhetstjener. Det blir som å straffe Posten for pakker som inneholder ulovligheter, sier Hoff.

Barnepornolov utvidet

Hoff mener at en ISP ikke kan ha redaktøransvar for alt innhold som ligger på tjenermaskinene, men det er heller ikke den delen av straffeloven som ligger til grunn for forelegget.

Hvilken paragraf i straffeloven ligger egentlig til grunn for boten mot Tele2?

– Straffelovens paragraf 204 1.1, tidligere paragraf 211, som tar for seg uaktsom spredning, ligger til grunn for boten, sier politiadvokat i Økokrim, Erik Moestue, til ITavisen.no.

Ingen nettleverandør eller kommersiell virksomhet har tidligere blitt dømt for uaktsom spredning av barnepornografi, men en gang kan jo være det første. Loven ble oppdatert 1. januar i år

Medvirkning straffes

– Paragraf 204 åpner for at man kan bli dømt for medvirkning selv om man ikke deltar aktivt, påpeker Moestue.

Økokrim vil ikke kommentere om de vil gå til aksjon også mot andre teletilbydere.

Moestue sier at saken mot Tele2 ikke er for å statuere et eksempel, men at det er en hvis form for allmennprevensjon.

Ser på ISP-ansvar

Den 15. april skal Nettnemnda ha sitt første møte. Nemnda, som er i igangsatt av IKT-Norge, har fått med seg en rekke av de største ISP-ene i Norge, og det er nettopp problemstillinger om ansvar for innhold som her skal diskuteres.

Tele2 er blant nettleverandørene som har valgt å stå utenfor, men Hoff håper og tror at selskapet nå vil se nytten av å delta i en slik nemnd.

Generalsekretær Hoff understreker at han selvsagt tar sterkt ansvar fra barnepornografi, og at de som står bak selvsagt bør straffes.

Paragraf som rammer

Her paragraf 204 i straffeloven som kan få Tele2 dømt for uaktsom spredning av barnepornografi:

Den som…
…produserer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag gjør seg kjent med barnepornografi, (pkt. b)
…straffes med bøter inntil 2 år.
Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd a til f, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i denne paragrafen.

(Les mer om denne paragrafen på Lovdata.no.