Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krypteringsprogram for Palm OS

Nå kan hele innholdet på en PDA med Palm OS krypteres. Lommedatamaskiner har blitt stadig viktigere arbeidsredskap men få sikkerhetsløsninger finnes foreløpig.

Palm Os sikkerhet
Dagens lommemaskiner krymper stadig i størrelse, noe som gjør det enklere å miste dem. Angsten ved å miste en PDA med viktig innhold kan nå lettes noe.

Den økende bruken av hånddatamaskiner har skapt nye og hittil neglisjerte sikkerhetsproblemer for større selskaper og organisasjoner.

Systemet, «Pointsec for Palm OS», beskytter informasjon lagret på hånddatamaskiner fra Palm Inc. gjennom både avansert tilgangskontroll og kryptering.

Alle applikasjonene krypteres

– Pointsec beskytter informasjonen effektivt etter et 2-sjiktsprinsipp. Først og fremst beskyttes hele hånddatamaskinen gjennom en effektiv aksessbeskyttelse med passord. Skulle noen forsøke å omgå dette, for eksempel ved å ta fra hverandre enheten for å komme til minnekretsene, så erdessuten alle applikasjoner beskyttet med 128-bits kryptering av informasjonen.

– Maskinen blir med andre ord ubrukelig for uvedkommende, sier Thomas Bill, sjef for Pointsec Mobile Technologies.

De mest avanserte Palmpilotene har i dag en minnekapasitet på hele 8 Mb, hvilket er tilstrekkelig for å kunne lagre 10.000 adresser, 400 e-postmeldinger og hele 3000 dokumenter.

En milliard PDA’er i 2003

Ifølge analyseselskapet Gartner Group vil det allerede i 2003 finnes mer enn en milliard hånddatamskiner og mobiltelefoner i verden, som trådløst kan tilknyttes nettverk. 600 millioner av disse vil dessuten ha internettilgang.

«Pointsec for Palm OS» er utviklet nettopp med sikte på dette milliardmarkedet, og er spesialtilpasset for brukere i større selskaper og organisasjoner.

Systemet beskytter all informasjon ved at kun den bruker som oppgir korrekt passord kan bruke maskinen. Passordet består av sifre eller symboler og i tillegg til tilgangskontrollen kan systemet kryptere filer og informasjon som trenger ekstra beskyttelse, eksempelvis viktigeadresser, kunderegistre, kredittkortnummer og passord.

Pointsec utvikles av Pointsec Mobile Technologies, et datterselskap av Protect Data AB. I Norge distribueres løsningen av Protect Data AS.