Hopp til navigasjon Hopp til innhold

SV utfordrer Bill Gates

Sterke krefter er i sving for å begrense Microsofts monopol på programvare i skoler og offentlige kontorer. Sist ut mot Bill Gates er Sosialistisk Venstreparti.

Djupedal
– Microsoft trenger utfordrere!, lyder det klinkende klare budskapet fra SV’s leder Øystein Djupedal.

– Det offentlige må ta sitt ansvar, som en stor kunde og som regulator. Det betyr i praksis å sørge for at det blir større konkurranse på dette markedet. Det kan de gjøre gjennom såkalt åpen programvare.

Kan tjene mye på åpne løsninger

Bakgrunnen for det krasse utspillet fra nestlederen i SV er en rapport fra Statskonsult som slår fast at skoler og offentlig forvaltning har mye å tjene på mer bruk av åpen programvare.

Statskonsult mener det er viktig at elever og andre databrukere lærer seg flere ulike typer progammer og at Linux og andre åpne løsninger vil spare det offentlige for store lisensutgifter. I tillegg vil mer utstrakt bruk av åpen programvare skape et press på videreutvikling av eksisterende programvare.

Det offentlige må ta ansvar

– 96 prosent av pc-brukerne i offentlig sektor benytter Microsoft Word som tekstbehandler. I praksis har vi en monopolsituasjon, hvor offentlige og private programvarebrukere betaler for mye for programmer som er for dårlige, sier Djupedal.

– Det offentlige må ta sitt ansvar, som en stor kunde og som regulator, og sørge for at det blir større konkurranse på dette markedet. Det kan de gjøre gjennom å satse på såkalt åpen programvare.

SV mener man innenfor offentlig sektor bør kreve at all infrastruktur skal benytte åpne standarder, for eksempel gjelder dette i forhold til satsingen på digitale sertifikater.

Men ikke bare Linux

I rapporten har Statskonsult utredet bruk av åpen programvare og de antatte mulighetene denne programvaretypen har til å redusere leverandøravhengigheten i offentlig sektor og redusere kostnadene til anskaffelse av programvare. Men rapporten er ikke entydig i Linux’ favør – vi trenger også de kommersielle aktørene, mener Statskonsult.

-Selv om Linux er velegnet som tjeneroperativsystem, også for offentlig sektor, er vår vurdering at åpen sluttbrukerprogramvare ikke per i dag kan erstatte de kommersielle alternativene når det gjelder funksjonalitet og integrasjonsmuligheter, sier seniorrådgiver Endre Grøtnes i Statskonsult.

Han understreker imidlertid at Linux og annen åpen programvare har et stort potensiale på områder som utvikling av infrastruktur, utarbeidelse av standarder og i undervisning og opplæring. Bruk av åpen programvare for å redusere kostnader vil være hensiktsmessig i virksomheter der de totale IT-kostnadene i hovedsak er knyttet til kjøp av lisenser, og kostnadene ved opplæring av brukerne på «ny» programvare er relativt liten.