Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Snart klart for digitalt bakkenett

Regjeringen vil lyse ut konsesjon for bygging av digital bakkebasert sendenett. Men først må Telenor, TV2 og NRK ha planene klare for digitalt samarbeid.

Digital-TV illustrasjon
Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Kulturdepartementet opplyser at NRK vil få tilført statsmidler for å «være med på racet som kommer», mens TV2 vil måtte tilfredstille strengere konsesjonskrav for å beholde sin posisjon som kommersiell almenkringkaster.

– I løpet av våren vil regjeringen ta stilling til hvilke prinsipper som skal legges til grunn for konsesjonen for bakkebasert digitalt tv-nett. Når utlysningen vil komme er ikke bestemt, sier Ingebrigtsen til Telecom.no.

Allmenn-kamerater

På et Framfab-seminar om medier, teknologi og politikk gjorde både TV2-sjef Kåre Valebrokk og NRKs kringkastingssjef Einar Førde det klart at deres kanaler en avhengig av å være med på et bakkebasert digitalt tv-nett.

– TV2 må ha distribusjon gjennom et slikt nett for å ha en mulighet til å gjøre TV-seere om til TV-kunder, sier Valebrokk. TV2-sjefen mener at inntektstrømmene etter hvert vil flyttes over til dem som kontrollerer brukerne av et digitalt tv-nett – dvs. distributørene som kontrollerer aksessnettet eller set-top-boksene.

– Det avgjørende blir å ha direkte kontakt med kunden, sier Valebrokk, som tror e-handel via digitalt fjernsyn blir en viktig del av verdikjeden.

Husbukken Telenor

Både NRK og TV2 er for tiden i samtaler med Telenor om et digitalt samarbeide. Begge ser mer bekymring på Telenors økende ambisjoner. – Telenor er som husbukken, de er overalt, og de gnager og gnager, sier Valebrokk til Telecom.no.

Valebrokk ser med bekymring på Ingebrigtsens løfter om finansiell støtte til NRKs digitalisering. – Hvem skal finansiere TV2s andel av DDT (digitalt terrestrielt tv-nett), når vi samtidig får dyrere konsesjonsvilkår og hardere konkurranse? spør Valebrokk.

TV2 mener at et bakkebasert digitalt tv-nett er forutsetning for å få fjernsyn ut på mobile terminaler, telefoner og PDA-er. – Fra slike terminaler får kundene muligheter til å respondere digitalt, og det åpner for nye verdikjeder, sier Valebrokk.

Allianse

Einar Førde legger stor vekt på sine samtaler med Valebrokk: – Kåre Valebrokk og jeg er uten sammenligning den viktigste kulturpolitiske allianse i Norge i dag. Punktum», sier Førde.

– Allmennkringkasteren kan bare opprettholdes gjennom digitalisering. Lisensordningen vil ikke vare lenge. NRK må være med på å dele den nye kringkastingsrollen, sier Førde.

Førde er hjertens enig med Valebrokk om farene ved det digitale bakkebaserte nettet.

– Den direkte kontakten med seerne i den analoge verdikjede blir brutt i den digitale kjede, sier han, og sikter til utplasseringen av digitale set-top-bokser, bredbåndsportaler og andre mellomledd som kommer mellom innholdsleverandøren og seeren/kunden.

Et annet perspektiv

Framfab-gründer Jonas Birgersson så det hele i et annet – og først og fremst teknologisk – perspektiv.

– Den svenske regjeringens beslutning om å bygge et bakkebasert digital-tv-nett er den dummeste politiske beslutning siden trettiårskrigen, sier den tidligere militærhistorikeren.

Birgersson har for sin del klokketro på kombinasjonen av fiberoptiske nett og ethernett.

– Gud ville at vi skulle bygge fiberoptiske nett, spissformularer Birgersson, som mener Norge har en unik sjanse, i dagens marked med mangel på kapital til telekom, til å bruke sitt oljefond til å bli verdensledende på fiberoptiske nett og digitale tjenester.