Annonse


Norsk Linux-bok på japansk

– Jeg har nå totalt solgt 10 000 Linux bøker i Norge. Min videre vekst påbokfronten vil være internasjonal, sier David Elboth, forfatter av »Boken om Linux». Alt utsolgt

– Boken om Linux er nå oversatt til amerikansk. Den amerikanske utgaven er noeendret fra den norske boken “Boken om Linux”. I tillegg til å være oppdatert og tilpasset det amerikanske markedet har det kommet med et eget kapittel på 30 sider som omhandler NFS(fildeling i Unix/Linux miljø og Samba (fil/utskriftsdeling i Windows/Linux miljø, forteller Elboth.

”Boken om Linux” har solgt i 6.000 eksemplarer i Norge. Elboth opplever en svært god vekst på sine Linux veiledningsbøker. Tidligere i år ga han ut et Linux-hefte, myntet på nybegynnere. Hele førsteopplaget på 2.000 er utsolgt og et nytt opplag er nå på vei.

Det er Elboth selv som har oversatt sin Linux-bok til engelsk. Den vil blant annet bli solgt hos Amazon.com, verdens største nettbokhandel.