Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor må kutte prisene

Telenor tar seg for godt betalt for samtrafikken i fasttelefonnettet, mener Post og- Teletilsynet. Det kan gi billigere abonnementspris for deg og meg.

Telefonstolpe
Post- og teletilsynet vil fatte et vedtak om reduserte samtrafikkpriser. I løpet av år 2000 hadde Telenor et overskudd på om lag 21 prosent av omsetningen for samtrafikken.

En rekke av Telenors konkurrenter har i lang tid hevdet at selskapet tar seg for godt betalt for deler av samtrafikken. Nå har de fått bekreftet et det er tilfellet.

Selve driftskostnadene har blitt mindre, samtidig som trafikken er like stor som tidligere.

Andre tjenester er underpriset

– Vil dette innebære at det blir billigere abonnement på telefon?

– Ja, det er trolig at dette reduserer prisen for sluttbrukeren.

– Men på andre samtrafikktjenester har Telenor avgifter som er lavere enn kostnadene. Det kan derfor hende at andre avgifter går opp selv om betaling for samtrafikken for terminering går ned, sier rådgiver i PT, Bjørn Gran-Henriksen, til ITavisen.no

Tilbakevirkende kraft

Det er heller ikke hundre prosent at vedtaket om redusert samtrafikkpriser faktisk går gjennom.

– Forvaltningsloven krever at man først sender et varsel om vedtak. Deretter for motparten, i dette tilfellet Telenor, mulighet til å vise av de har reelle kostnader vi ikke har fått med. Hvis vi blir overbevist om dette kan det hende at vedtak ikke blir fattet, sier Gran-Henriksen.

Hvis vedtak fattes, gjelder prisreduksjonen fra 01.08.00, og har altså tilbakevirkende kraft.

Stikkord: Mobil