Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor misbruker av kundedata?

Post- og teletilsynet har fått indikasjoner på at Telenor misbruker kundeopplysninger fra konkurrenter som de har fått tilgang til gjennom håndtering av fast forvalg. PT krever umiddelbar opprydding.

Post og teletilsynet
I et brev til Telenor av 19. mars i år framsettet PT sine påstander om at Telenor misbruker kundeinformasjon fra konkurrenter. I brevet heter det blant annet:

»Tilsynet har blant annet fått indikasjoner på at kundebehandlere i markedsavdelingen til Telenor som et ledd i ‘Winback’-kampanjen har benyttet opplysninger om hvilken operatør kunden har valgt, trafikkvolum og ringemønster hos forvalgsoperatøren og lignende.»

Bryter forutsetninger?

Hvis Telenor virkelig har gjort seg skyldig i å misbruke kundedata fra konkurrenter, så er det i strid med intensjonene som telemyndighetene hadde ved innføring av fast forvalg.

PT presiserer ovenfor Telenor i sitt brev at. «Ved innføring av fast forvalg var det en klar forutsetning at den informasjonen som tilflyter telenor i forbindelse med etablering og drift av fast forvalg ikke skulle benyttes som ledd i salg eller markedsføring»

Tilsynet frykter at Telenors rutiner for å forhindre slik misbruk ikke har vært tilstrekkelige. PT kan derfor nå komme til å vurdere og pålegge Telenor ytterlige tiltak for å forhindre feil bruk av konkurrentenes kundedata.

Telenor avventende

Har Telenor misbrukt konkurrentenes kundeinformasjon i denne saken?

– Telenor har som hovedregel at vi ikke kommenterer saker som er til behandling. Men med den informasjonen vi sitter på nå, så har vi ikke misbrukt kundedata, sier informasjonsdirektør Helge Qvigstad i Telenor Telecom Solutions til ITavisen.no.

PT frykter for at Telenors rutiner for behandling av konkurrentenes kundeopplysninger i forbindelse med fast forvalg ikke er gode nok. Vil Telenor selv forbedre sine rutiner?

– Alle henvendelser fra PT sjekkes i forhold til våre rutiner, sier Qvigstad.

Han regner med at Telenor har klart et svar til PT i løpet av denne uken.

Stikkord: Mobil