Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Snart pop-up på TV’en

Er du lei av reklamevinduer som spretter opp i tide og utide i nettleseren? Om ikke lenge kan du risikere å få pop-up-reklame også på fjernsynsskjermen.

Pop up digi-TV
– Pop-up kan tenkes å være én mulig form for reklame på interaktivt fjernsyn. Vi har stor tro på interaktiv annonsering – fjernkontrollen gjør det langt enklere med andre former enn tradisjonell TV-reklame, sier Svein-Erik Davidsen, adm. direktør i Canal Digital.

Med den nye, interaktive formen for fjernsyn, der seeren blir mer deltaker enn passiv tilskuer, åpner det seg et helt nytt marked for annonsører og markedsførere. Portaler, programguider og interaktive sendinger gir muligheter for segmentspesifikk reklame som tidligere har vært begrenset av det faktum at fjernsynet har vært et rent massemedium.

Klikk «ok» for prøvekjøring

Davidsen nevnte pop-up som en mulig form for reklame i den nye digitale TV-virkeligheten under vårseminaret til Mediaforum for en drøy uke siden. Men han ønsker ikke å uttale seg bastant om hvilke former for interaktiv markedsføring som kommer i nærmeste framtid.

– Vi ser for oss en rekke mulige former for reklame, gjennom TV-programmene, EPG (Elektronisk Programguide) og portaler. Det vil for eksempel være snakk om tilbud om å prøvekjøre nye Audi TT under et formel1-løp. Et pop-up-vindu kan gi valget «klikk ok dersom du vil prøvekjøre denne bilen» og sende meldingen til nærmeste Audi-forhandler.

Ikke joikaboller i Die Hard

Internettrådgiver Tore Tomasgaard i Media.com Interaktiv tror pop-up-reklame på fjernsyn vil bli en selvfølgelig del av utviklingen innen TV-reklamen.

– Men man må ta visse hensyn. For det første henvender fjernsynet seg til et stort publikum, mens Internett er et segmentspesifikt medium. Dessuten inntar TV-tittere i hovedsak en passiv holdning, mens Internett er preget av en aktiv modus, påpeker Tomasgaard.

– Pop-up-reklame for interaktivt fjernsyn må lages segmentspesifikk. Dessuten vil plasseringen ha svært stor betydning – jeg tviler på at et pop-up-vindu med tilbud på joikaboller vil appellere under en spenningsfilm.