Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ser på redaktøransvar for nett

Hvem som egentlig besitter ansvaret for nettets innhold er for tiden en svært aktuell problemstilling i departementene. Et utvalg ledet av Jon Bing skal utrede spørsmålet.

– Det sitter nå et utvalg bestående av Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og Justisdepartementet, ledet av Jon Bing, som ser på redaktøransvaret på nett. Målet er å bringe større klarhet og til sommeren skal det leveres en rapport om dette, opplyser informasjonssjef i Kulturdepartementet, Berit Gribenow.

Svakheter i dagens lov

– I dag finnes det åpenbare svakheter og det har blitt etterlyst svar på hvem som egentlig har ansvaret, sier Gribenow til ITavisen.no.

Hun lover ingen endringer, men det er likevel trolig at de vil komme.

Så tidlig som i 1995 foreslo professor og rettsinformatiker Jon Bing at datamaskinbaserte informasjonssystem, som henvender seg til et større antall personer regnes som blad eller tidsskrift. Og dermed kunne lov om redaktøransvar komme til anvendelse også for nettpublisering.

Men dette forslaget har ligget brakk siden da. Ingen endringer er gjort i straffelovens paragraf 431, som gjelder kontrollansvar for redaktører.