LO-logo

Annonse


IT-ansatte løper til LO

LO-logoTidligere har få ansatte i den nye økonomien søkt om medlemskap i LOs IT-forbund, men trange tider i bransjen har fått stadig flere til å søke seg til Yngve Hågensens trygge favn, melder NRK Økonominytt.

En håndfull i uken

– Årsaken er verdifall i IT-selskapene verden over, sier leder av El- og IT- forbundets tariffavdeling, Jan Olav Andersen.

Henvendelsene til forbundet kommer fra både enkeltpersoner med ønske om medlemskap og bedrifter som vil inngå tariffavtaler, i snitt en håndfull bedrifter i uken.

Forbundet får også forespørsler om hemmelig medlemskap fra ansatte i bedrifter hvor fagorganisering ikke står høyt i kurs.

Annonse


Lys i enden av tunnelen?

I likhet med mange andre tror ikke Eld og IT-forbundet bunnen er nådd i den sørgelige utviklingen i bransjen de siste dagene og ukene. På sin hjemmeside uttrykker de likevel følgende »håp»:

– Etter måneder med kraftige kursfall og sviktende inntekter i bransjen er det likevel riktig å minne om at alt vokser ikke inn i himmelen. Før eller siden måtte en nedgang og en sprekk komme. Man kan bare håpe at det vi nå ser kun er en nødvendig justering av kursen og at styringsprinsippene i den »gamle økonomien» får relevans i den »nye økonomien».