Annonse


E-handelkroner til småbedrifter

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen åpnet torsdag det nasjonale e-handelsprogrammet VeRDI, som spesielt retter seg mot små- og mellomstore bedrifter. Over en periode på 4 år skal det bevilges 40 millioner til bedrifter som ønsker å ta i bruk nye elektroniske medier.

Prioritert oppgave

Undersøkelser viser at mange SMB-ledere ute i distriktene er skeptiske til innføring av ny teknologi. Derfor blir det understreket at dette ikke er et teknologiprogram, men et hjelpemiddel som næringslivet kan dra direkte nytte av.

“Bakgrunnen for satsningen er at det offentlige har en viktig rolle i å stimulere utviklingen av et kunnskapsbasert samfunn, med fokus på effektiv anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det er en særlig prioritert oppgave å styrke SMBs evne til å ta i bruk nye elektroniske medier”, står det å lese på nettstedet Handel.no, som drives av Fellesforum – utvalg for elektronisk handel.

Kraftig satsing

-VeRDI-programmet er sentralt for å få e-handel inn som en naturlig del av bedriftenes forretningsstrategi. Sammen med BIT-programmet der SND integrerer e-handel i forskjellige bransjeløsninger, er dette en kraftig satsning, sa nærings- og handelsminister Grete Knudsen på åpningen i SNDs hovedkontor i Oslo. Via interaktiv video på Internett deltok også alle SNDs distriktskontorer på seremonien.

Annonse


Statsråden understreket at e-handel i Norge ikke er kommet så sterkt opp på den politiske dagsorden som i veldig mange andre land men at Regjeringen allerede har tatt mange initiativ for å sette fokus på denne viktige utfordringen. For å utvikle næringslivet må hele befolkningens kompetanse og arbeidskraft utnyttes.

Snudde seg raskt

En av pådriverne til VeRDI-programmet, adm.dir. Anne-Grete Ellingsen fra Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), berømmet statsråden og departementene for å ha handlet raskt, skriver Handel.no.

– De snudde seg rundt på femøringen, som vi sier i Bergen. Vi må ikke falle utenfor det som er kjempesatsningen ute i Europa, påpekte Ellingsen.

NHO-direktør Kristin Clemet håpet at VeRDI-programmet var en langsiktig satsning. Som nasjon har vi en formidabel oppgave i å bruke IKT til verdiskapende virksomhet for å styrke næringslivet når oljeinntektene daler.