Arnt Redaktør Sommerlund

Annonse


NRK må inn på digitale spor

Arnt Redaktør SommerlundJohn G. Bernander er både et overraskende og spennende sjefsvalg for NRK. Flere har riktignok påpekt det allerede; den nye NRK-sjefen mangler medieerfaring. Nå er jeg ikke så veldig bekymret for det.

Bernander vil sikkert vite å bruke de mange dyktige folkene som NRK har – både innen de tradisjonelle etermediene og innen de nye digitale mediene.

Digitale utfordring

John G. Bernanders viktigste utfordring bli å digitalisere NRK. Det må han makte samtidig som daukjøttet må kuttes bort. Allmennkringskasteren må slutte å bruke mer penger en de har fått til disposisjon gjennom lisensavgiften.

Kuttene fikser sikkert juristen Bernander, som også må bruke sin politiske erfaring til å sikre NRK fortsatt finansiering – enten det heter lisensavgift, skattekroner eller sponsorpenger.

Annonse


Men klarer han samtidig å lede NRK videre på flere digitale spor?

Mer enn en TV-kanal

Jeg mener at NRK må slutte å oppfatte seg selv som (og bli oppfattet som) en TV- og radiokanal. NRK må være innholdsleverandør som er uavhengig av medium, enten det innholdet spres via analoge TV-signaler eller via digitale signaler over Internett.

Riktignok må mediehuset forsvare lisensavgiften (hvor lenge det er mulig?) gjennom fortsatt å være en allmennkringkaster. Men skal nye generasjoner lyttere, seere og brukere vinnes må NRKs innhold distribueres i alle kanaler. Og da holder ikke lenger Førdes gamle slagord: «Einar i tre kanaler».

Digitaltoget på vei

Mange vil hevde at den nye NRK-sjefen kommer til dekket bord når det gjelder digitaliseringen.

For å ta med en anekdote: Høsten ’94 var undertegnede oppe på NRK-kontorene på Marienlyst for å holde et foredrag om Internett som nytt medium. De ville suge til seg noe av kunnskapene vi satt med fra webutviklingen ved Universitetet i Oslo, der jeg jobbet som webredaktør. Men den gangen var vel Internett-teknologien like lite moden som innholdet i mitt foredrag – i hvert fall med tanke på dagens multimediale digitalisering.

Men mye har skjedd de skjedd siden da – også i «Krinken».

Likevel – det har bestandig (den gang som nå) forundret meg hvor lite NRK har brukt sitt kvalitative innhold i flere distribusjonskanaler. NRK har tross alt TV-kanalen, og burde brukt dette verdens sterkeste medium i langt større grad til å markedsføre sin egen web. Og så kommer de bare på 12. plass over de mest besøkte nettstedene i Norge (ref. Norsk Gallups WEB-topp). TV2 Internett er nesten dobbelt så store (på 9.plass).

For Bernander må det være et tankekors at NRK (til tross for økt nettsatsing i fjor høst) ikke har en bedre merkevare på Internett enn det gallupen viser.

I tillegg kommer utfordringen i å skape digitale TV-kanaler, som både kombinerer tekst, bilder, lyd og video med personlig brukertilpasning og interaktivitet.

Den nye NRK-sjefen må med andre ord ikke bare sørge for å holde digitaltoget gående. Han må få det inn på riktige spor, og aller helst øke farten.

Klarer du det John G? Eller blir du en administrator som først og fremst skal kutte utgifter i det som forblir et tradisjonelt TV- og radiohus?

Arnt Sommerlund

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse