Sommerlund (bekymret)

Annonse


ITavisen.no er størst på IT

Sommerlund (bekymret)Blant IT-sitene rangeres ITavisen.no foran sammenlignbare nettsteder som PCworld.no og digitoday.no i Norsk Gallups siste dekningsundersøkelse for de siste tre månedene (desember, januar og februar). Dette gjelder både for antall daglige og ukentlige lesere (kilde: www.gallup.no/menu/media/default.html).

Dekningsundersøkelsen gir også ITavisen.no en solid vekst: 36 prosent i antall daglige lesere og 15 prosent i antall ukentlige lesere (se tabellene nedenfor).

Web-Topp – DAGLIGE lesere

Plassering: Des, jan og feb Prosentvis endring
1. ITavisen.no 30.000 36
2. DigiToday.no 18.000 20
3. PCworld.no 11.000 – 27

Web-Topp – UKENTLIGE lesere

Plassering: Des, jan og feb Prosentvis endring
1. ITavisen.no 85.000 15
2. PCWorld.no 63.000 15
3. Digitoday.no 44.000 – 8

Leserne har svart

Gjennom denne galluppen føler vi i ITavisen.no at våre lesere har svart på at de har likt den profilomleggingen vi har gjort siden 4. kvartal i fjor.ITavisen.no er skilt ut som en selvstendig publikasjon, men en egen dedikert redaksjon innen forlaget IT Media AS (som også utgir Ukeavisen Telecom/telecom.no og Reply). Fra årsskiftet har vi også gjennomført en vellykket fusjon med Wapland.no.

ITavisen.no har forflyttet seg fra å dekke tungt næringslivsstoff (B2B) til å dekke mer forbruker- og brukerrettet stoff. Men selv om vi ikke lenger skriver så mye om IT-bransjen, så skriver vi definitivt for folk i denne bransjen.

Annonse


Vi ønsker også å skille oss fra rene forbrukernettsteder (B2C), fordi ITavisen.no henvender seg vel så mye til profesjonelle IT-brukere som til avanserte hjemmebrukere. Vi har derfor valgt å kalle oss en B2U-site (business-to-user).

Gallups positive tall bekrefter også våre egne servermålinger: Økt fokus på produktpresentasjoner, tjenester, tester og omtaler har drevet fram en vekst. ITavisen.no har klart å posisjonere seg som det ledende nettstedet i Norge innen IT-nyheter om mobil, mobilt Internett og lommedata.

Gallup omdiskutert

Dekningsundersøkelsen til Norsk Gallup er anerkjent, men omdiskutert i nettbransjen: Er den et godt mål på den faktiske trafikken et nettsted har. Også vi i ITavisen.no deler denne skepsisen. Men foreløpig mangler internettbransjen andre anerkjente undersøkelse for å måle brukeroppslutning, selv om enkelte initiativ har vært lansert det siste året.

Tallene til Gallups WEB-topp skal med andre ord ikke tolkes for bokstavelige, men de er likevel relevante som en temperaturmåling på hvilke dekningstrender det er i internettbransjen.

Arnt Sommerlund, ansv. redaktør

Om Gallups WEB-topp
Gallup WebTopp er en dekningsundersøkelse som sier noe om antallet unike personer som har besøkt nevnte nettsted minst en gang i løpet av perioden.

WebToppen sier derimot ikke noe om hvor mange ganger de samme personene har vært innom nettstedene, ei heller hvor lang tid de har brukt på hvert nettsted de besøker.

Norsk Gallup presiserer at WebTopp er en ren dekningsundersøkelse, og ikke en oppslagsmåling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse