Annonse


Enda mindre DVD-knekker

«Qrpff» ble til «deCSS» når du trakk fra eller la til 13 for hver bokstavs nummerplass i alfabetet. Programmereren Charles M. Hannum kaller sitt C-program for «efdtt», som når du flytter hver bokstav et hakk bakover også blir til «deCSS».

Kortere

C-koden er enda kortere enn qrpff, og nok en gang har geskjeftige skriptforfattere vist at CSS ikke er allverdens kopibeskyttelse.

Det har etter hvert blitt mange slike koderekker som tar luven av filmbransjens beskyttelse mot avspilling og dumping av DVD til harddisk. Jon Johansens deCSS var på ingen måte først ute, men dette var den første ferdige applikasjonen som ble gjort bredt tilgjengelig.

Gjør resten selv

De to siste variantene er bare skreven kode, og eventuelle brukere må dermed selv finne ut av hvordan koden kan omgjøres til en applikasjon for Windows eller annet operativsystem.

Annonse


Filmbransjens hodepine er at slike skrevne koder ikke er så lette å stoppe som ferdig utviklede dataprogrammer som kan lastes ned.

Teknisk innretning?

Det amerikanske uttrykket «device» er vanskelig å oversette til norsk, men kan kanskje kalles en «teknisk innretning». Slike innretninger kan forbys med lov, dersom man finner at de kan brukes til å urettmessig å skaffe seg adgang til opphavsbeskyttet materiale.

Å forby en rekke av bokstaver og tall nedskrevet på en nettside eller en lapp i lomma, er derimot ikke så lett.

Dermed har det gått sport i å trykke kodene på alt fra t-skjorter til visittkort. Og nå også kanskje på et frimerke.

Her er koden

Vi tar sjansen igjen, og bringer her koden i sin fulle prakt:

#define K(i) (k[i]^s[i+84])u_int r(u_int);int main(){u_char*x=”331231321I A220&6202$42002″,y =0,z,t[256],k[5],s[2048];do z=x[y&7]^x[y>>4|8]^(y/8&17)*11&161,t[y]=z^(z&z*2&34 )*6;while(++y);read(0,k,5);while(read(0,s,2048)){if(s[20]&48){u_int a=r(K(1)<<9 ^256^K(0))>>15,b=r((K(4)<<17^K(3)<<9^K(2)*2)+8-(K(2)&7))>>7,c=0,i=128;for(;i< 2048;i++){y=a^a>>14;y^=y*8^y<<6;z=b^b/8^b>>4^b>>12;a=a>>8|y<<9;b=b>>8|z<<17;s[i ]=t[s[i]]^z+c+~y;c=z+c>y;}s[20]&=143;}write(1,s,2048);}}’)); ?>

En nærmere teknisk beskrivelse finner du her

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse