Digitalkamera (mange)

Annonse


Digitalkamera til folket!

Digitalkamera (mange)67 prosent vil velge digitalt kamera i år. En undersøkelse i regi av Fotorådet viser stadig økende interesse for digitale kamera.

Vi lyver

I fjor ble en liknende undersøkelse gjennomført, hvor nesten halvparten svarte at de ville kjøpe digitalt. Likevel viser salgstallene at bare 35-40 prosent gjorde alvor av hensiktene sine.

– Erfaringsmessig kan det jo se ut som om ikke alle 67 prosent vil kjøpe digitalt, selv om de sier at vil det. Likevel sier disse tallene noe om interessen for digitalkamera, som i dag faktisk utgjør over 60 prosent av konsumentmarkedet, sier informasjonssjef Knut Førsund i Fotorådet

Samtidig viser tallene fra samme undersøkelse at over halvparten av de som har kjøpt digitalkamera, gjør seg nytte av apparatet først og fremst til privat bruk.

Annonse


– Dette synes jeg er et overraskende tall. Jeg ville ventet at flere brukte det i jobbsammenheng, sier Førsund.

Digitalkamera i dag – avleggs i morgen?

Førsund er for tiden travelt opptatt med å forberede årets store fotomesse, Fotografi 2001, som går av stabel 15-18. mars i Oslo Spektrum. Og mer enn noen gang før står digital teknologi i sentrum, selv om god gammel analog fotografi fremdeles vil være en meget viktig del av massen.

– Det blir naturligvis lagt mye fokus på digital i år, ikke minst for profesjonelle og avanserte hobbybrukere. Dette er jo også et særdeles spennende for produktutviklerne, siden utskiftningstiden på apparatene blir så mye raskere. Ingen av kameraene du kjøper i dag vil være i bruk om ti – kanskje fem – år, sier Førsund.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse