Bjørn Brøndbo

Annonse


Ballmer priser XML

Bjørn Brøndbo I en tale i teknologihovedstaden Jan Jose i California, utpekte Steve Ballmer, XML, til å bli det neste store skrittet, for å senke barrierene mellom selskapers bytte av informasjon over Internett.

Er det er en revolusjon på gang?

– Dette vil bli mye viktigere enn Java, uttalte Ballmer. Han la til at en felles tilnærming innlemmet i XML legger grunnlaget, for at alles arbeid kan påvirke å bygge på øvrige personers arbeid.

– Med XML revolusjonene i full gang, er programvare mer viktig enn noensinne, uttaler Microsoft-toppen, i følge ZDnet.

Viktig del av .NET

XML er en svært viktig del av Microsofts kommende .NET-strategi. Det er XML som ligger til grunn for XML og som skal sørge for smertefrie flyt mellom ulike nettoppkoblede enheter, være seg en PDA eller en stasjonær PC.

Annonse


I kontorpakken Offixe XP, som er rett rundt hjørnet, vil det blant annet bli mulig å lagre alle dokumentene som XML, en mulighet som ikke har eksistert i tidligere program.

Tilpasningen til XML er også en viktig del av det neste operativsystemet, Windows XP.

XML, og svært mange andre programvareselskapet, anser XML som det mest lovende språket for å levere og lagre strukturert informasjon på nettet.

XML skaper fleksibilitet

– Kjernen i hele XML relaterer til måten ulike deler av Internett kan prate sammen, sa Ballmer.

Syntaksstrukturen i XML, lar deg virtuelt beskrive hvilken som helst informasjon, fra en enkel oppskrift til komplekse databaser, og å filtrere, finne og manipulere informasjon på en meget fleksibel måte.

Sun Open Net Environment, som er en sterk konkurrent til Microsofts .NET, er basert på både Java og XML. Sun sin visjon for fremtidens Internett, kalles Sun One.

Annonse