Arbeiderpartiets web

Annonse


Vil låne IT-kvinner penger

Arbeiderpartiets webDet var på et samråd med kvinnelige gründere og næringslivsledere på Grünerløkka onsdag, at nærings- og handelsminister Grete Knudsen kom med dette utspillet.

Vil ha IT-kvinner

Gründerlånet skal gis til alle, men statsråden ønsker å ha et spesielt fokus på kvinner som ønsker å starte sin egen bedrift.

– Vi trenger kvinnelige etablerere, like mye som mannlige! Derfor vil vi i tiden framover øke fokuset på kvinnelig entreprenørskap. Dersom Norge skal makte overgangen inn i den nye økonomien trenger vi alle hender og hoder i aktivitet.

– Vi kan ikke konkurrere i kunnskapsøkonomien med bare halvparten av befolkningen!

Annonse


Gründerlån

– Vi vil vurdere å videreutvikle dagens ordninger for nyetablerere til en låneordning for nyetablerere. En type “Statens lånekasse for etablerere”, som først og fremst skal sikre midler til livsopphold for de som ønsker å etablere ny bedrift, sa Knudsen i følge en melding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse