Annonse


Nytt DVD-hack

IT-studentene Keith Winstein (19) and Marc Horowitz (21) ved MIT i Massachusetts har gitt det kompakte programmet det kryptiske navnet «qrpff». Det dreier seg om en slektning av deCSS, men til forskjell fra dette programmet er kildekoden såpass beskjeden at den lar seg skrive ned på et visittkort.

Vil trykke koden

De to studentene planlegger nettopp å trykke opp slike kort. deCSS har tidligere blitt distribuert via t-skjorter.

Nettsteder som har lagt ut deCSS som applikasjon har det siste året blitt systematisk forfulgt av filmbransjens advokater.

Status med én linje

I likhet med deCSS gjør qrpff det mulig å overføre data fra en kommersiell DVD-plate til harddisken. Deretter kan filmen ved hjelp av annen programvare kopieres videre til en tom DVD-plate, eller til en standard CD-R i VCD-format.

Annonse


Koden tar sju linjer på et vanlig ark eller standard webside.

Navnet qrpff er for øvrig en kodet omkrivining av deCSS. Med det nett-populære «røverspråket» ROT13 – der du legger til (eller trekker fra) 13 på hver bokstav i alfabetets rekkefølge, ender du opp med «DeCSS».

Sensur

Verre har det vært å komme til livs nettsteder og trykte blader som rett og slett gjengir kildekoden i tekstformat. Å gjøre dataprogrammer ulovlige er en ting, å hindre publikasjon av skrevne koder minner mer om sensur de færreste demokratiske regimer vil være bekjent av.

– Hensikten er å demonstrere hvor enkle disse tingene i virkeligheten er og hvor fåfengt det er å prøve å stoppe distribusjonen av dem, sier Keith Winstein til Wired.

Han mener det er idiotisk av filmbransjen å jakte på 565 bokstaver oppstilt i en rekke.

Jon Johansen kommenterer

For å få en ekspertuttalelse sendte vi kildekoden til Jon Lech Johansen.

Han skriver følgende i et svar:
«qrpff gjør ikke noe annet enn å dekryptere CSS krypterte filer. Du må selv fortelle hvilken nøkkel den skal benytte. Med mindre noen har fortalt deg hva nøkkelen er, så trenger du et program til for å faktisk kunne dekryptere en DVD med qrpff.
Det fine med qrpff er at det skal bli vanskelig for MPAA å hevde at 7 linjer med kode er en “device” (under DMCA).»

I tillegg gjør han oppmerksom på at DeCSS ikke setter folk i stand til å kopiere filmene – bare spille dem dersom man ønsker å lage en egen DVD-spiller i programvare-form.

Koden

I fare for å få advokater på nakken bringer vi her den aktuelle Perl-koden:

$_=’while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=( $m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72,@z=(64,72,$a^=12*($_%16 -2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0,@z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx”C*”,$_)[20]&48){$h =5;$_=unxb24,join””,@b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[–$h+84])}@ARGV;s/…$/1$&/;$ d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d8^($f=$t&($d12^$d4^ $d^$d/8))<<17,$e=$e8^($t&($g=($q=$e14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^ (($h=8)+=$f+(~$g&$t))[email protected][128..$#a]}print+x"C*",@a}';s/x/pack+/g;eval

Men vi hjelper deg ikke lenger….

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse