Annonse


Sammen om digital signatur

Datterselskapene til Telenor og Posten går inn som likeverdige partnere i det nye firmaet, som får navnet ZebSign.

ErgoSign har utviklet elektronisk ID i nettlesere og kvalifisert digital signatur knyttet til et smartkort, mens Telenor har utviklet egne løsninger for elektronisk ID og digitale signaturer.

Behov

– Utviklingen av e-handel i Norge har vist at kundene har et økende behov for en sikker digital signatur knyttet til ulike tjenester på nettet. Gjennom løsninger fra ZebSign vil den enkelte bruker få sin egen digitale identitet kodet inn på SIM-kortet på mobiltelefonen, PC-en, TV’en og smartkortet. Dette gjør at 2-3 millioner abonnenter om kort tid vil få tilgang til sikker betaling over nettet, sier administrerende direktør Ingvild Myhre i Telenor Mobil.

Uavhengig av nett og terminal

Det nye selskapet skal utvikle en komplett og sikker infrastruktur for elektronisk handel og meldingsutveksling på tvers av alle telekommunikasjonsnett og terminaler. Målgruppen er privatpersoner, offentlige etater, banker og ulike typer e-handelsaktører.

Annonse


Med landsdekkende nett av poststeder tilbyr Posten en sikker registrering og utstedelse av elektronisk-ID og digitale signaturer, samt et logistikk- og distribusjonsapparat for fysiske varer. Telenor har aksesser, kompetanse og teknologi som muliggjør en elektronisk ID på tvers av aksesser og anvendelser.

– Gjennom lanseringen av ZebSign tilbyr Posten og Telenor løsninger som vi mener vil berede grunnen for tryggere handel og meldingsutveksling over Internett. Dette vil gjøre e-handel mye enklere ved at Internettbrukere skal slippe å måtte forholde seg til et økende antall brukernavn og passord. Og det er i tråd med regjeringens målsetning om en »døgnåpen offentlig forvaltning» som forutsetter sikre løsninger for elektronisk meldingsutveksling, sier administrerende direktør Per Andersen i ErgoGroup.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse