CD-skalle

Annonse


Gjør CD-plater kopisikre

CD-skalleSystemet heter SafeAudio, og er utviklet i samarbeid med selskapet TTR Technologies. Macrovision er ikke villige til å beskrive teknologien de bruker i detalj. Men om det de sier holder vann, er det snakk om et tidsskille innen kopibeskyttelse.I en pressemelding som TTR la ut i går, heter det at systemet nå betatestes av et av de største plateselskapene. Hvilket selskap det dreier seg om, går ikke fram av meldingen.

Flagger CD-ene

Systemet legger et såkalt «flagg» (digital kode) inn på masternivå, som igjen kopieres over på CD-platene som skal ut til forbrukerne. Først når en standard CD-spiller gjenkjenner dette flagget, vil platen kunne spilles.

Flagget lar seg i følge Macrovision ikke kopiere over i et annet medium, verken harddisk eller tom CD. Du vil kunne ta kopier, men siden flagget ikke følger med, kan ikke kopiene spilles av verken i en CD-spiller eller en CD ROM-stasjon på PC.

Systemet baserer seg på en opprinnelig udokumentert instruksjon i TOC (Table Of Contents), dette må CD-spillere lese hver gang før CD-en kan starte å spille. TOC identifiserer startposisjonene og lengden av hvert enkelt musikkspor.

Annonse


Krever konvertering

Grunnen til at flagget ikke følger med når man tar en kopi, ligger i måten filsystemet på en CD-plate er bygd opp på. CD-plater med musikk kan ikke overføres direkte på filnivå, slik CD-ROM med programvare kan.

Filene må først konverteres til et format (CDA, AIF eller WAV) som operativsystemet i en PC kan lese. I tillegg må det lages et nytt TOC (finalize eller inline/outline data) når kopieringsprosessen er ferdig. I den nye versjonen av TOC vil flagget ikke finnes.

I CD-opptakere som du kobler til stereoanlegget hjemme i stua kreves det etter alt å dømme modifisering for at systemet skal virke. Disse opptakerne lager i realiteten virkelige 1:1-kopier, og all informasjon – også flagget – burde derfor følge med over på kopien. Det betyr at de CD-opptakere til stuebruk som i dag er på markedet trolig vil kunne kopiere SafeAudio-kodete CD-plater.

I tillegg vil du selvsagt fritt kunne kopiere samtlige CD-plater som er laget fram til i dag. Kopisikringen vil bare gjelde nye CD-plater som er kodet med SafeAudio.

Re-chipping mulig?

Den eneste måten å komme rundt SafeAudio, er å modifisere måten CD-spilleren leser TOC på. Altså en re-chipping a la sonefrie DVD-spillere. Det er mulig, men neppe verd bryet for de hundrevis av millioner som eier en eller flere CD-spillere.

Flagget hindrer også avspilling i MP3-format, påstår Macrovision. Dette til tross for at det ikke foregår noen kryptering av data. SafeAudio fungerer her noe annerledes enn med CD-plater.

Her ligger flagget i selve datastrømmen, og blir aktivert først når MP3-spilleren eller programvaren har verifisert at du har rett til å spille av filen som musikk. Dersom dette ikke lar seg verifisere, enten ved at programmet ikke støtter SafeAudio eller filen er forsøkt modifisert, blir det ingen klingende toner.

SafeAudio baserer seg på SafeDisc, et system for beskyttelse av programvare på CD-ROM og DVD-ROM, som TTR og Macrovision presentert i fjor sommer.

Systemet har hittil ikke vært noen stor suksess. Så langt er det bare det franske leksikonet Encyclopaedia Universalis som har implementert kopisikringen på sin CD ROM-utgave…

Les mer om SafeDisc (forløperen til SafeAudio) på Macrovision.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse