Kuul Hacker1

Annonse


Økokrim vil ha kodeknekkere

Kuul Hacker1Økokrim har i dag ett eget datakrimteam, men tirsdag kom klarsignalet om at de nå kan starte arbeidet med sitt eget senter myntet på IT-relaterte forbrytelser.

– Målet er å bygge opp et robust fagmiljø i det som nå blir Politiets datakrimsenter. Etter planen skal det blant annet utvikles et datalaboratorium som kan samarbeide med andre kompetanseorganer, sier sjef i Økokrim Einar Høgetveit, til ITavisen.no.

USA gir kryptografihjelp

– Kan du si noe om hovedsatsningsområdene til det kommende datakrimsenteret?

– Kryptografi er et område vi er lite involverte i foreløpig, men hvor vi ønsker en betydelig kompetanse. Et annet stort satsningsområde vil være uautorisert hacking. Ikke fordi denne virksomheten utgjør størst skade i seg selv, men fordi slik kompetanse om slik hacking legger grunnlag for innsikt i aktuelle problemstillinger og teknologier som til enhver tid benyttes, forteller Økokrim-sjefen.

Annonse


– Nylig var en gruppe fra Økokrim i USA for å få mer informasjon og kunnskap om bruken av krypteringsteknologier, sier Høgetveit. Her tror man at blant annet Forsvaret kan bli en samarbeidspartner.

Andre viktige oppgaver blir sikre og analysere ulike data, bistå der andre mangler kompetanse og jobbe for å sikre spor i saker som omfatter barnepornografi på nett og lignende forbrytelser.

Et mer offensivt IT-politi

En av konklusjonene Økokrim trekker i sin utredning »Økt innsats for datakriminalitet» er følgende:

«Den teknologiske utvikling bør utnyttes mer offensivt av politiet. Foruten å ha retrospektiv oppklaringsevne, må politiet se muligheten for å effektivisere etterforskningen i fremtidige saker. Da må politiet ha kompetanse som sikrer nødvendig utviklings- og omstillingsevne.»

Det er denne utredningen som legger grunnlaget for det kommende datakrimsenteret, som Justisdepartementet tirsdag erklærte opprettelsen av.

I Økokrim er man glad for at den politiske beslutningen endelig er tatt, etter at de i lengre tid har jobbet for å legge grunnlag for det nye senteret. For selv om det er langt igjen til et ferdig senter, kan man nå konkretisere planene i sterkere grad enn tidligere.

Skape et attraktivt miljø

Utredningen går videre inn på hvor sentral det er å skape et attraktivt miljø:

«Formålet er å skape et attraktivt og kompetent etterforskningsmiljø innen datakriminalitet. Senteret skal styrke politiets arbeid med å ta opp kampen med den økende kriminalitetsutviklingen og den stadig mer utspekulerte måten å utføre kriminelle handlinger på ved bruk av ny teknologi. Senteret skal være en nasjonal drivkraft og kunne hevde seg på internasjonalt nivå,» heter det i Økokrims utredning.

Som det også går frem av utredningen kan jakten på ønsket kompetanse skape problemer. Slik kompetanse vokser ikke på trær.

Politiet er heller ikke kjent for å betale mest og i tillegg har det visse IT-miljøet vært lite status å jobbe i politiet. Dersom det kommende datasenteret virkelig klarer å skape de miljøet de nå etterstreber, kan dette selvsagt endres.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse