Napster (MP3-program)

Annonse


Napster ber om ny høring

Napster (MP3-program)Napster leverte derfor inn en begjæring om ny høring for en føderal ankedomsstol sent fredag.

Berører yrtringsfrihet?

– Kjennelsen bryter mot prinsippet om ytringsfrihet og mot generelle juridiske rettigheter som tilbydere av nettjenester har. En stengning av Napster vil dessuten hindre overføring av materiale som ikke er beskyttet av opphavsrettigheter, og stå i veien for teknologiutvikling, hevder Napster ifølge Reuters.

9th U.S. Circuit Court of Appeals besluttet mandag for to uker siden at Napster må sjekke at filutvekslingen som foregår på tjenesten ikke bryter med åndsverksloven. En lavere rettsinstans ble bedt om å utarbeide et konkret pålegg.

Tjenesten er uansett åpen frem til det konkrete pålegget er klart 2. mars.

Annonse


Tilbud

Napster tilbød i forrige uke plateindustrien en milliard dollar over fem år mot fortsatt drift av den populære musikkutvekslingstjenesten. Reaksjonen fra plateselskapene var negativ. Napster ble kritisert for at tjenesten fortsatt er åpen og at de fører forhandlinger i mediene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse