Annonse


Hvilken TV skal jeg velge?

Enkelte TV-stasjoner har begynt å sende filmer i bredskjerm-format. Men ofte stemmer ikke disse sendingene med det formatet bredskjerm (widescreen)-TV’er støtter. Sendes filmer i såkalt Letterbox-format, må apparatet strekke bildet ut, slik at det passer skjermen. Og da blir resultatet dårligere bildekvalitet. Deler av bildet kan også forsvinne. Du må med andre ord inngå kompromisser, og resultatet blir objektivt sett dårligere enn på en vanlig 4:3-TV.

Det samme er tilfelle med mange DVD-filmer. Noen DVD-filmer er såkalt anamorfe. Det vil si at bildet i utgangspunktet er komprimert, slik at det først via programvare i DVD-spilleren får riktig format og full oppløsning på en bredskjerm. Det er dette »anamorphic»-merket ekte filmfrikere går etter. Og det er også det eneste formatet som funger 100 % på en bredskjerm. Dessverre er utvalget beskjedent foreløpig. Særlig i sone 2, som Norge tilhører.

Som kjent har filmbransjen delt verden inn i seks soner, der USA er sone 1 og Norge tilhører sone 2. For å spille av amerikanske filmer trenger du en sonefri spiller. Har du det, er bredformat mer aktuelt. For utvalget av anamorft materiale er mye større på den andre siden av Atlanteren enn her på berget.

50 eller 100 hertz?

Trenger du 100 hz og digitalt kamfilter? Er du primært et DVD-frik, er svaret nei. Faktisk kan DVD-filmer bli dårligere når du bruker 100 hertz-fuksjonen. Derfor har de fleste 100 hz-TV’er mulighet til å skifte mellom 50 og 100 hertz. Velger du standard 50 hertz, blir bildet ofte bedre. 100 hertz fungerer best med standard TV-sendinger og video.

Annonse


Digitalt kamfilter og andre digitale manipuleringer av bildet er mest hensiktsmessig dersom du har et dårlig signal med mye støy. Og det problemet har du jo ikke i nevneverdig grad med en DVD-spiller.

Har du ikke mye penger, er du heldig. Du kan i dag få kjøpt en knallgod standard 29» TV til under 5000 kroner. Og 50 hertz widescreen 32-tommer er å få for 7000 kroner og oppover. Bredskjerm 28-tommere får du fra 5000 kroner, men dette blir for smått i de fleste normale stuer. Både 29 tommer 4:3 og 32 tommers 16:9 burde være bra nok dersom du kjøper ny TV for å matche den nye DVD-spilleren din.

Ikke skrot din gamle TV

Din gamle TV fungerer også bedre enn du tror. Kjøp deg en såkalt fullkoblet SCART-kabel (alle pinnene forbundet i begge ender) og still inn DVD-spillerens meny på RGB utsignal. Du får straks mye bedre bilde enn med vanlig (kompositt) videosignal.

Så er det ikke sikkert du verken trenger bredskjerm eller ny 29-tommer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse