Napster + lovparagraf

Annonse


Napster får fortsette

Napster + lovparagrafDet kan bli vanskelig, for det er jo brukerne selv som bestemmer hva som skal legges ut, slik at musikk kan deles med andre på nettet.Retten sier imidlertid at dersom Napster kjenner til at musikk som passerer gjennom dem omfates av opphavsrett og opphavsmannen ikke ønsker at den skal bli videredistribuert, plikter de å stoppe den.

Kritikk

Dommerpanelet rettet kritikk mot den midlertidige forføyningen mot nettstedet, som saken denne gangen gjaldt. Rettens oppgave var å avgjøre om forføyningen, som ville stoppet Napster til en domstol avgjør saken, skulle settes i verk. Dommerne mente at forføyningen er for vidtfavnende og generell, og sendte den til en lavere rett for å få den endret i mer spesifikk retning.

Med vitende og vilje

Det sannsynlige utfallet blir at forføyningen blir iverksatt etter at den er justert av en annen domstol.

“Napster kan bare holdes ansvarlig for brudd på opphavsretten om Napster vet om spesifikke filer som gjør dette,” heter det i kjennelsen.

Annonse


Bare brukerne vet

Det betyr i klartekst at bare dersom det kan bevises at Napster vet om at det passerer opphavsrettsbeskyttet materiale gjennom deres system, kan de straffes for det. I virkeligheten forholder det seg slik at bare Napsters brukere kan vite dette, slik Napsters system er lagt opp.

Ikke nok

Platebansjen, i dette tilfelle saksøkeren A&M Records, hevder at Napster burde vite at de legger til rette for at folk bytter opphavsbeskyttet materiale. Men retten mente altså at dette ikke er nok.

Les kjennelsen på www.ce9.uscourts.gov/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse