e-post (tegning)

Annonse


Spam koster milliarder

e-post (tegning)Undersøkelsen fra EU er ledd i arbeidet for økt personvern av EU-borgerne på nettet. Kommisjonen har målt effekten av masseutsendelse av reklamemail, såkalt spam-mail.

Med dagens teknologi kan en hvilken som helst nettmarkedsfører sende en milliard spam-meldinger, hver dag. Det tvinger epostbrukerne til å laste ned, åpne og slette meldingene. Totalt koster det samfunnet mer enn 10 milliarder euro i år.

– Forbrukerdata som stammer fra netthandel eller informasjonsøk, selges videre for enorme summer. Likevel er mange forbrukere uvitende om utbredelsen og utviklingen av denne virksomheten, sier kommisjonær Frits Bolkestein til Bloomberg News.

– Vårt mål er å støtte den kommersielle utviklingen av nettet, uten at det går på bekostning av forbrukerne.

Annonse


Studien danner grunnlaget for EUs oppdatering av regelverket for privatvern på nettet. I dag er det ulik praksis og beskyttelse i EU-landene, noe som er en trussel mot fri flyt av informasjon innen regionen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse