Microsoft Office 2000

Annonse


Microsoft utvider kopibeskyttelse

Microsoft Office 2000ITavisen.no har tidligere omtalt at Whistler får den nye beskyttelsesteknologien mot piratkopiering (se lenke under til egen sak).

Nå utvider Microsoft arbeidet mot piratkopiering for også Office, Windows og Visio.

Product Activation

Teknologien heter Product Activation, og kommer i kombinasjon med hologrammer på flere av de nye produktene som blir lansert i år.

Product Activation er et system som baserer seg på at kunden anonymt aktiverer produktet via Internett eller telefon, etter at det er installert på maskinen. På den måten får kunden en unik nøkkel som åpner programmet for bruk, slik som lisensen tillater.

Annonse


50 starter før full stopp

Brukeren får muligheten til å bruke programvaren en kort periode uten å ha en gyldig aktiveringsnøkkel. Uten denne nøkkelen vil Microsoft Office og Visio ha begrenset funksjonalitet etter 50 oppstarter.

Operativsystemene Microsoft Windows vil slutte å virke etter 30 dager uten gyldig aktiveringsnøkkel.

For å få denne nøkkelen, oppgir brukeren sitt installasjons ID-nummer, og får en aktiveringsnøkkel i retur umiddelbart. Product Activation begrenser antall installasjoner og aktiveringer som kan gjøres av et produkt.

Anonym aktivering

Microsoft håper dette er en løsning som vil redusere mulighetene for at brukere både bevisst og ubevisst bryter deres lisensregler.

– Aktiveringen er svært enkel å gjennomføre; man kan forbli anonym under aktiveringen dersom ønskelig, det kreves kun en kort gratis telefonsamtale eller Internett-kobling, samtidig som det gjør det svært vanskelig å ta i bruk ikke-autoriserte produkter fra Microsoft, sier Paul Udjus som er Anti Piracy Manager for Microsoft i Norden og Baltikum.

Mister markedsandeler?

Microsoft Norge viser til tall fra BSA, som viser over hvert tredje dataprogram som er i bruk i Norge er installert uten at brukeren har betalt for produktet.

Det har vært hevdet at bedre kopibeskyttelse av Microsoft-produkter kan føre til at selskapet taper markedsandeler: Færre vil bruke deres produkter når de må betale for dem.

Så spørs det om Gates & Co klarer å få flere betalende brukere enn før – når de mister mange gratistpassasjerer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse