Annonse


Til retten med basestasjoner

Foreldre, rektorer og lokale beboere i Stockport Council har forlangt å få basestasjonene for mobilnett fjernet fra sine skoler, fordi de er bekymret for helseskadelige effekter fra strålingen. Operatøren Orange vil kjempe iretten for å få beholde basestasjonene sine der de står, skriver ZDNet.

Orange forsvarer seg med at det enda ikke er funnet noe entydig sammenhengsforhold mellom mobile basestasjoner og helseskader. Stockport Council sier at det ikke er grunn nok til å tvinge skolebarna til å være utsatt for strålingen hver dag.

Dette er den første rettsaken av denne typen i England, og Stockport County vurderer også å kreve et totalforbud av mobile basestasjoner i hele sitt område, melder ZDNet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse