Annonse


Telenor øker GSM-dekning

I Rogaland er dekningen i Eigersund blitt forbedret for GSM 900-nettet fra 17. januar. Det gjelder Nordre Eigerøya utenfor Egersund.

I Sogn og Fjordane, Flora, er dekningen for GSM 900 bedret innomhus. Dette gjelder for området Havreneset i Florø, og vestlige deler av Florø sentrum. Også denne dekningsøkningen trådte i kraft 17. januar i år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse