Annonse


Bredbånd blir billigere

Kundene er vinnerne i den det sterkt voksende bredbåndsmarkedet. Går det som Teleplans analytiker Dag Fredrik Bjørnland tror, vil vi de nærmeste årene se en dobling av bredbåndsmarkedet og en solid prisnedgang på den nye teknologien.

– Dessuten beveger vi oss mot en situasjon der brukeropplevelsen blir langt viktigere enn båndbredden. Stor båndbredde er viktig for bedriftsmarkedet, men i privatmarkedet er det hvilke tjenester som leveres som teller.

– Én forretningsmodell som kan lykkes er den som brukes av UPC – en aktør tar deg fra A til Å. I privatmarkedet er det langt viktigere med tjenester som spill, underholdning og kringkasting enn høy båndbredde.

Kapasitetsproblem

Prisnedgangen på bredbånd skyldes i hovedsak to faktorer, hevder Bjørnland. For det første vil det bli økt konkurranse, noe som fører til at en rekke nye aktører vil prise transport og aksess-tjenesten lavt for å tjene penger på salg av tjenester over sin infrastruktur. Noen vil også ty til subsidiering.

Annonse


For det andre vil teknologiske fremkritt gjøre det mulig å øke transportvolumet i eksisterende nett, i tillegg til at det kommer nye og billigere fremføringsveier.

– Det er også faktorer som trekker i en annen retning. Norge er allerede en av de billigste i Europa på transporttjenester. Dessuten er aktiviteten i dette markedet så høy at utstyrsleverandørene vil få et kapasitetsproblem.

Teleplan forventer derfor at prisnedgangen vil bli forholdsvis lav, i størrelsesorden 5-15 prosent.

Når det gjelder veksten i markedet, ser Bjørndalen for seg en dobling i løpet av tre år. Dette vil først og fremst gjelde det profesjonelle markedet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse