Musikk på nettet (MP3)

Annonse


Bikkjeslagsmål om digital musikk

Musikk på nettet (MP3)EUs lovtopper la onsdag grunnlaget for en oppdatering av opphavsretten. Målet er å ta høyde for den rivende utviklingen innen digital kommunikasjon. EU-parlamentets justiskomité pløyer seg gjennom mer enn 200 foreslåtte endringer i opphavsretten, og komitéens konklusjoner vil få enorme ringvirkninger på hvordan forbrukere kan nyte underholdningsprodukter på nettet.

Kjernen i komitéens vurderinger – og i pressgruppenes argumenter – er privat utnyttelse av digitalisert musikk. I dagens lovgivning er privat kopiering av musikk tillatt, noe som faller både musikkindustrien og mange artister tungt for brystet.

Napster er skrekkvisjonen musikkindustrien truer med på jakt etter klarere regler for hvordan musikk skal selges på nett. Brussel-baserte International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sier de ikke har noen problemer med nedlasting av musikk til privat forbruk, men hevder at når musikken kan spres til store mengder av bekjente bør loven sette foten ned, skriver Associated Press.

Ifølge musikkindustrien er dagens direktiv altfor vagt og gir altfor lite skyts mot tjenester som Napster. Og i et åpent brev til EU-parlamentet appellerer blant annet Spice Girls, Boyzone, Robbie Williams og Eros Ramazzotti politikerne om å verne om deres rettigheter på nett.

Annonse


– Vi ønsker å bruke nye digitale teknologier som nettet til å skape og levere vår musikk. Men vi vil bare føle oss trygge på at det er mulig dersom vi vet at det er lover som kan stoppe piratkopiering, heter det i brevet.

Allerede tirsdag kan komitéen bli enige om et direktiv, som siden sendes til EU-parlamentet til debatt neste måned. Hvis parlamentet stemmer for direktivet, går det deretter til de 15 EU-regjeringene for godkjenning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse