MIDI illustrasjon

Annonse


Musikkskolen (2): Hva er MIDI?

MIDI illustrasjonTIL MUSIKKSKOLEN

MIDI er en standard, eller rettere sagt en kommunikasjonsprotokoll, som gjør at musikkinstrumenter, datamaskiner, og annet utstyr kan snakke med hverandre ved hjelp av et felles og universalt akseptert språk. Forkortelsen står for Musical Instruments Digital Interface, og brukes av både profesjonelle og amatører verden over. Så og si alle synthesizere og keyboards av nyere dato har innebygd støtte for MIDI.

Før å forstå hvordan MIDI fungerer, skal vi her først bruke et veldig enkelt studio-oppsett som eksempel, bestående av en PC med programvare og MIDI tilkobling, og et synthesizer-keyboard.

Synth + keyboard = synth m/keyboard

Det første du må gjøre er å begynne å tenke på synthesizeren din som et to-delt verktøy, hvor selve tangentene er atskilt fra den delen som faktisk lager lyden.

Annonse


En vanlig synthesizer kan du med fordel tenke på som en sammensetning av en synth-modul og et MIDI keyboard

Grunnen til dette er at i de fleste tilfeller, når synthesizeren er koblet til datamaskinen din via MIDI, så fungerer disse delene faktisk som helt separate enheter. I mange studio er det vanlig å være utstyrt med såkalte synth-moduler, som er selve lydgenerator-delen i synthesizere, uten tangenter. Samtidig har man et såkalt kontroll-keyboard, som er et brett med tangenter som kun sender MIDI-signaler, men ikke generer lyd selv. Kobler du et kontroll-keyboard sammen med en modul via MIDI, vil de to sammen fungerer som et komplett synthesizer keyboard.

Men la oss ikke gå for fort frem. Si at vi nå har koblet vårt MIDI keyboard til en PC, ved hjelp av en vanlig MIDI-kabel. Foreløpig er det likegyldig om keyboardet er en full synthesizer, eller et enkelt tangentbrett uten egen lydkilde – det viktigste er at den har MIDI OUT.

La oss se på hva som skjer når vi trykker på en tangent på vårt MIDI-keyboard. Så snart tangenten er nedtrykket sendes et NOTE ON-signal. Forutsatt at keyboardet er riktig innstilt og tilkoblet, vil dette NOTE ON-signalet bli sendt ut MIDI OUT-porten, gjennom kabelen, og inn i MIDI IN-porten på PC’en.

Enveis MIDI-kommunikasjon, fra keyboard til PC. Eventuell lyd må i dette tilfellet generes fra virtuelle instrumenter på PC-en, ikke fra synthesizeren.

Med andre ord er det ikke nødvendigvis noe lyd som genereres på dette tidspunktet.!: Det er viktig å merke seg at det ALDRI sendes lyd gjennom MIDI-kablene, bare informasjon, i dette tilfellet et NOTE ON-signal.

Hva som skjer når PC-en mottar dette NOTE ON-signalet er avhengig av hva slags programvare som er oppe og kjører, og hvilke andre enheter som også er koblet opp. La oss anta at du bare bruker én synthesizer, og at du har lastet et sequencer-program på datamaskinen, f.eks Steiberg Cubase. Da ville det vært naturlig å bruke synthen som lydkilde, og derfor vil du også ha en MIDI-kabel som går fra MIDI OUT-porten på PC, til MIDI IN på synthen.

NOTE ON-signalet går derfor gjennom Cubase, og ut MIDI OUT på PC-en, og til slutt inn MIDI IN på synthesizeren. Når så lydgeneratordelen på synthesizeren mottar NOTE ON-signalet, vil den spille av det instrumentet den er innstilt for, og du vil endelig høre lyd gjennom høyttalerne eller headsettet ditt.

To-veis MID: her mottar lydgeneratoren i synthesizeren MIDI-signaler, og kan derfor bli bedt om å spille av lyd.

Merk: Lyd genereres altså ikke før en eller annen lydgenerator (for eksempel synthen din, en synth-modul, eller en virtuell synthesizer på datamaskinen) mottar et NOTE ON, for eksempel fra datamaskinen, eller direkte fra et MIDI keyboard.

Når deretter slipper tangenten, sendes et NOTE OFF fra keyboardet, gjennom datamaskinen, og tilbake til generatordelen av synthesizeren, og lyden opphører.

OK – skjønte du dette? I så fall så har du forstått hvordan grunnleggende MIDI fungerer.

Mer MIDI

Alt avhengig av hvor avansert MIDI-keyboardet ditt er, så sendes det en mengde informasjon utover bare NOTE ON og NOTE OFF når du trykker ned og slipper opp tangenter. For eksempel kan MIDI-signalet inneholde informasjon om hvor hardt du trykket ned tangenten, som får betydning for hvor høy den avspilte lyden blir. Samtidig formidles naturligvis hvilken tangent det er som trykkes ned (altså hvilken note), og hvis flere tangenter trykkes på samtidig vil alle informasjonen bli sendt for hver enkelt tangent.

I tillegg kan keyboardet ditt være utstyrt med skruknapper og knotter som også kan sende MIDI-signaler. Disse signalene kan så brukes til å styre egenskapene til lyden som avspilles, for eksempel vibrato, pitch bend, eller cutoff filter.

En annen sak er at lydgeneratoren din kan være i stand til å spille av flere lyder, og ofte flere instrumenter (patcher/programs) samtidig. Det er da vanlige å bruke forskjellige MIDI-kanaler for de forskjellige instrumentene, og informasjon om hvilket instrument som skal brukes kan også sendes gjennom MIDI.

Sequenceren

Det er naturligvis ikke uten grunn at du lar all MIDI-informasjonen gå gjennom datamaskinen din. Ved å bruke et såkalt MIDI sequencer-program, kan du nemlig ta opp og lagre all MIDI-informasjonen som du generer fra keyboardet ditt. Når du har tatt opp informasjonen om hvilke noter som skal spilles når, og hvordan de skal høres ut, så kan du redigere, endre, klippe og lime som du vil i sequenceren. Det er slik du etter hvert komponerer større musikkstykker,

Skjermbilde fra Logic Audio, en velkjent MIDI sequencer

Du kan også bestemme hvilken MIDI-informasjon som skal sendes gjennom de forskjellige MIDI-kanalene, og eventuelt til hvilke MIDI-moduler (hvis du har koblet opp flere eksterne MIDI-enheter).

For eksempel kan du først spille en basslinje på keyboardet, som du sender gjennom en MIDI-kanal stilt inn for basslyd på synthesizeren. Deretter kan du spille en melodilinje, som du sender på en annen MIDI-kanal, stilt inn for pianolyd. Når du så spiller av MIDI-innspillingen fra sequencere, vil både basslinjen og pianomelodien lyde samtidig fra Synthesizeren.

Det finnes både dyre superfunksjonelle sequencere, og billigere – ja til og med gratis alternativ på Internett. For en pekepinn til hvor du kan finne programvare, se Musikkskolen (1): Hvordan lage musikk på PC-en.

MIDI interface

For å bruke MIDI på PC-en din, trenger du et MIDI interface. Dette er rett og slett en port hvor du kan sette inn standard MIDI-kabler (DIN-plugger). De vanligste multimedia-lydkortene har innebygd støtte for MIDI, men krever ofte at du kjøper en MIDI adaptor-plugg.

Hvis du skulle få bruk for å koble flere synthesizere eller moduler rett til PC-en din, vil du nok ha behov for et dedikert MIDI-kort, eller et eksternt MIDI-interface, med flere par MIDI IN/OUT porter.

Her er en sampler-maskin koblet til ved hjelp av MIDI THRU. Sampleren kan motta, men ikke sende MIDI-informasjon slik den her er satt opp.

De fleste synthesizere og MIDI-instrumenter har en port som heter MIDI THRU, i tillegg til IN og OUT. Denne brukes til å seriekoble flere MIDI-enheter. All MIDI-informasjon som kommer på IN-porten, sendes rett og slett direkte videre gjennom MIDI THRU til neste enhet. Dette kan være en praktisk måte å bruke flere MIDI-instrumenter på hvis man bare har et enkelt MIDI interface på PC-en.

Veien videre

Slik kan et typisk PC-studio være satt opp. De røde strekene indikerer audio-tilkoblinger.

Når du har klart å gjøre ditt første enkle MIDI-oppsett, er det bare å begynne å leke. Et typisk PC-basert hjemmestudio vil bestå av en liten linjemikser, et par monitor-høyttalere, en synthesizer, en sampler, en modul eller to, og kanskje noen effektbokser (se bilde).

Hvis du mot formodning enda ikke skulle føle at du er helt utlært når det gjelder MIDI, så kan du jo surfe litt rundt for mer informasjon og andre veiledninger. Disse nettstedene kan være fine steder å begynne:

TIL MUSIKKSKOLEN

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse