domenenavn

Annonse


Her er de nye domenereglene

domenenavnNå skal det bli slik at det tillates flere domenenavn per organisasjon under .no:

Ny navnepolitikk for toppnivådomenet .no trer i kraft 19. februar 2001. De nye reglene tillater inntil 15 domenenavn per søkerorganisasjon, og det kreves ikke lenger dokumentasjon av tilknytning mellom domenenavn og organisasjon.

Liberaliseringen innebærer ikke bare at antall tillatte registrerte domenenavn økes fra ett til femten, men og at kravet til dokumentasjon av tilknytning mellom søker og domenenavn oppheves.

Loddtrekning gjennomføres

Den nye navnepolitikken blir innført i februar 2001. I overgangen mellom dagens politikk og den nye politikken vil det inngå en periode der behandlingsrekkefølgen for søknader om samme navn bestemmes ved trekning, melder NORID og PT.

14. februar 2001 klokken 10.00 stenger NORID for mottak av søknader. Søknader mottatt før stengningen vil bli behandlet etter de regler som gjelder før endringen. Disse søknadene ferdigbehandles innen 16. februar.

Annonse


NORID opplyser at klager på avslag må være dem i hende innen 21. februar. Disse klagene behandles etter gammelnavnepolitikk.

Nye regler fra 19. februar

19. februar klokken 10.00 til 23. februar klokken 16.00 mottas søknader i henhold til ny navnepolitikk. Disse søknadene lagres. Der samme organisasjon søker flere ganger om samme navn, vil duplikater bli fjernet. Registrering blir ikke foretatt i denne perioden.

26. februar foretar Post- og teletilsynet en trekning som gir en tilfeldig rekkefølge for søknader om samme domenenavn. Trekningen avgjør i hvilken rekkefølge NORID skal behandle søknadene mottatt i perioden 19.-23. februar. For hvert domenenavn vil den første søknaden som er gyldig i henhold til navnepolitikken innvilges.

Normalt søknadsmottak 28. februar

28. februar klokken 10.00 åpnes det for normalt søknadsmottak etter ny navnepolitikk. Søknader behandles da i den rekkefølgen de mottas.

Mottak av domenenavnssøknader er stengt i periodene 14.-18. februar og 24.-27. februar. Dette gjøres for at det ikke skal være tvil om hvilke regler en innsendt søknad skal behandles etter, opplyser NORID i pressemeldingen.

NORID (Norsk registreringstjeneste for Internett domenenavn) er en tjeneste som drives av UNINETT FAS AS. NORID administrerer registreringen av domenenavn under toppnivådomenet .no og håndhever navnepolitikken for .no i forståelse med det norske Post- og teletilsynet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse