Annonse


Bredbånd i Sameland

IT Kontorsystemer monterte fredag 19. januar en av basestasjonene for trådløs bredbåndstilknytning i Karasjok. Tilbudet gjelder både bedrifter og private forbrukere, som kan knytte seg til bredbåndsnettet.

Radionett

Stian Eliassen, teknisk prosjektleder, opplyser i en pressemelding at basestasjonen som nå er satt opp er midlertidig.

Basestasjonen er plassert på Sametinget, og vil dekke sentrale deler av Karasjok, som sentrum, boligfeltet på svenskebakken og boligfeltet under Oalgevarre.

– Når alle basestasjonene er satt opp, vil vi ha totalt tre basestasjoner i Karasjok, og da dekke stort sett hele Karasjok. Allerede i dag vil de fleste ha mulighet til å få tilknytning, da den midlertidige basestasjonen har fått en meget gunstig plassering.

Annonse


Hastigheter

– Vi vil kunne tilby tilknytninger inntil 4 Mbit/s for abonnenter som ønsker dette. For privatabonnenter vil vi i første omgang tilby produktpakker som inkluderer 384, 512, 768 eller 1024 Kbit/sek. Prisene vil være titalls ganger lavere enn det som tidligere har vært mulig i Karasjok.

Det er IT Kontorsystemer og Luostejok kraftlag som samarbeider om å bygge ut et bredbåndsnett til Karasjok.

Prisene vil først være klare til uken da de vil bli lagt ut på www.itk.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse