mobil og røyking

Annonse


Mobil kulere enn røyking

mobil og røyking– Røyking markere for ungdom en avstand til barndommen. Når den rollen i ferd med å bli overtatt av mobiltelefonen, sier trendanalytiker Paal fure i Bengal Consulting til Aftenposten Aften.

Mer moden med mobil

En undersøkelse som er presentert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal fremsetter en hypotese om at mobilen tilfredsstiller de samme behov som røyking.

Mobilbruk representerer, på samme måte som røyking, en voksen stil, individualitet, opprør, sosiale egenskaper og gruppetilhørighet.

Redusert røyking – økt mobilbruk

– Undersøkelsen peker på at det er en sammenheng mellom redusert røyking og tilgang på mobiltelefon. Det kan tyde på at mobiltelefonen har samme rolle som røyk i en identitetsbyggende fase av livet.

Annonse


– Det gir voksenstatus å eie en mobil, hevder Fure.

Avhengighet

Men som med røyking kan også mobilbruk føre til avhengighet, påpeker trendanalytikeren.

– Avhengighetsperspektivet når det gjelder røyking og mobil har klare paralleller. Noen ungdommer blir så avhengige av SMS at de må få hjelp til avvenning. Både røyking og mobiltelefoner er et synlig forbruk. Det er en måte å vise hvem man er på, sier Fure.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse