Deskill

Annonse


Få anmeldte IT-forbrytelser

DeskillForbrytelser tilknyttet IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi) fikk stor oppmerksomhet i år 2000. Mn i løpet av første halvår var det kun 160 anmeldte lovbrudd innen dette segmentet, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Mye oppmerksomhet – få anmeldeser

Totalt var det 67 anmeldte lovbrudd som klassifiseres som dataangrep.

29 var inntrenging i datasystem. 11 var rettsstridig forføyning i datasystem. 9 skadeverk på datalagringsmedier og seks tilfeller av grovt skadeverk på datalagringsmedier.

For øvrig var det 24 anmeldte saker innen databedrageri, 42 saker innen sedelighet, og 27 anmeldte tilfeller av piratvirksomhet.

Annonse


Blant myndigheter, foreldre og politi er det uttrykt stor frykt mot økende datakriminalitet. Men i følge tallene fra Statistisk Sentralbyrå kan denne frykten være litt overdrevet, for antall anmeldte lovbrudd tilknyttet IT og data, er relativt lavt.

Utbredelse?

Det begås selvsagt mange dataforbrytelser som aldri blir anmeldt. Det kan derfor være usikkert hvilken indikasjon denne statistikken gir på utbredelsen av datalovbrudd.

Kun tre anmeldte lovbrudd relatert til piratkopiering av programvare må sies å være et meget lavt tall. Piratkopiering antas å være svært utbredt, men mye tyder på at dette ikke regnes som en alvorlig forbrytelse siden det så å si aldri forekommer anmeldelser i fjor.

Året før var det ti lovbrudd av denne karakter som ble anmeldt.

Ukjent med innholdet

Ovenfor ITavisen.no ville ikke førstestatsadvokat Inger Marie Sunde ved Økokrim kommentere den ferske statistikken før hun har fått gått gjennom tallene.

Det Sunde i først og fremst påpekte i løpet av fjoråret var at Økokrim hadde behov for mer kompetanseheving innenfor ny teknologi.

Totalt ble det anmeldt 215.840 saker til politiet. 4.458 av sakene gikk under definisjonen økonomisk kriminalitet, men kun 3,5 prosent av de gikk under sekkebetegnelse IKT.

Trass i det lave statistiske tallet tilknyttet anmeldte IT-relaterte forbrytelser, er det trolig ikke til å komme bort i fra at det daglig begås datarelaterte lovbrudd, som aldri blir oppdaget.

Mange unnlater å anmelde

– Når det gjelder datainnbrudd er det mange bedrifter som unnlater å anmelde slike forhold, da dette kan sette dem i et dårlig lys i forholdet til kunder og forretningsforbindelser, sa spesialetterforsker Svein Willassen i et intervju med ITavisen.no i fjor.

Justisminister Hanne Harlem har uttrykt bekymring over ungdom som utøver datainnbrudd og annen IT-kriminaltet fra hjemme-PCen. Hun hevder også at datahackere som Jon Johansen er et dårlig forbilde for ungdom, selv om det ikke eksiterte en siktelse mot den unge mannen.

Ensom DVD-Jon

I sammenheng med anmeldelsen mot Jon Johansen og hans omstridte DVD-kode, ble det også mye skriverier om alle tenåringene som bedrev destruktiv og ulovlig virksomhet knyttet til data.

Statistikken viser kun ett anmeldt tilfellei 2000 av »ulovlig spredning av programvare», innenfor denne kategorien kommer trolig anmeldelsen mot DVD-Jon. I løpet av hele 1999 var det tre anmeldelser i denne kategorien.

Liten økning

Tallene for hele 2000 er ennå ikke ferdig, men alt tyder på at det vil være en svært liten økning av datalovbrudd totalt.

I løpet av 1999 var det 307 anmeldte lovbrudd av IKT-kriminalitet, mens første halvår 2000 var 160.

Les hele statistikken på Økokrims hjemmesider: www.okokrim.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse