Annonse


GPS-telefonen klar til påske?

Benefon ESC er en telefon som kombinerer GSM og GPS (globalt satellittbasert posisjoneringssystem). Utstyrt med et stort display kan telefonen vise kart som forteller nøyaktig hvor du befinner deg.

Telefonen er laget i rustfritt stål og skal tåle tøff behandling. Den veier like vel ikke mer enn 150 gram

Dyre kart

I Norge er det Statens Kartverk som skal levere kartdata, men foreløpig er ingen avtale på plass. Statens Kartverk er rett og slett for dyre, med priser skyhøyt over sine europeiske kolleger.

Det er de topografiske kartene som volder besvær. Disse kartene viser vann, stier, koter (høydekurver) og annen informasjon som ikke finnes på ordinære vegkart. Uten denne informasjonen mister telefonen mye av sin hensikt, ettersom den først og fremst er ment som et hjelpemiddel for folk som ferdes utenfor allfarvei.

Annonse


Benefon ESC 2
Detaljbildet av skjermen til Benefon ESC.

»NATO-kart»

Kartdataene skal tilsvare de vi kjenner fra M-711, en kartserie som dekker hele landet i målestokk 1:50.000.

Disse kartene benyttes i dag av blant annet Forsvaret og redningstjenesten, og danner utgangspunkt for de fleste turkart som selges i Norge.

Klar til påske?

Anders Folkenborg i TeleScan AS sier til ITavisen.no at det ikke er aktuelt å selge telefonen så lenge det bare er vegkart som er tilgjengelig.

Skandinavia er prioritert område, og telefonen holdes tilbake på verdensbasis. Håpet er at en avtale skal komme på plass så telefonen kan være klar før påske.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse