Annonse


NetCom må stanse prisøkning

NetCom satte opp prisen på enkelte av sine tjenester med 1 prosent etter momsøkningen fra 23 til 24 prosent ved årsskiftet, melder NRK P2s Økonominytt i dag. I følge forskriftene skal en slik prisøkning varsles minst to måneder før den trer i kraft. Dette ble ikke gjort av NetCom.

Må varsle

Post- og Teletilsynet viser til forskriftene om offentlig telenett og offentlig teletjeneste som pålegger teleoperatører med sterk markedsstilling å varsle prisøkninger med to måneders margin. Brudd på denne praksisen er også i strid med markedsføringsloven, noe som også har fått Forbrukerombudet til å reagere.

Post- og Teletilsynet ber om en redegjørelse fra NetCom innen utgangen av fredag. Men NetCom er langt fra enige i at dette defineres som et lovbrudd.

– Moms er ikke prisøkning

– Prisøkningen tar utgangspunkt i momsøkningen, sier selskapets informasjonssjef Guri Wormdahl til NRK P2.

Annonse


– Det er derfor ikke varslingsplikt på denne økningen.

Wormdahl sier NetCom derfor akter å opprettholde økningen i NetComs priser.

For ikke så mange dagene siden måtte Telenor føye seg etter Post- og Teletilsynets pålegg om å utsette prisforhøyelser – som blant annet omfattet en momsøkning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse