Annonse


Slik blir Telenors GPRS-dekning

(Artikkelen er oppdatert 17.01)

Telenor har hatt ambisjoner om å dekke hele landet med GPRS (General Radio Packet Service). Og det er en ambisjon de greier – med noen modifikasjoner, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen til ITavisen.no.

En »utvidet» utfordring

I vårt grisgrendte land har mobiloperatørene tatt i bruk en teknologi som kalles extended cell. I prinsippet fungerer dette slik at man på en og samme basestasjon tøyer og utvider dekningsområdet til det dobbelte ved å ta i bruk “extended cell”-teknologi.

Dette har blant annet vært gjort langs kysten på nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge – og enkelte steder i Sør-Norge. I de tre førstnevnte områdene har Telenor installert utstyr fra Nokia. I sør er det Ericsson-utstyr.

Annonse


Det har en stund vært tvil om man i det hele tatt kunne få GPRS-dekning på basestasjoner med denne extended cell-teknologien. I så fall ville store deler av landet blitt uten dekning for GPRS.

GPRS halvveis

Men nå like før åpningen av GPRS er det klart at Nokia har funnet en løsning på “extended cell”-problemet, opplyser Telenors dekningsdirektør.

Ulempen er imidlertid at du ikke vil får GPRS-dekning i hele basestasjonens dekningsområdet; ikke det utvidete dekningsområdet – bare i det ordinære dekningsområdet.

GPRS-dekning (tegning)
GPRS når bare halveis i dekningsområdet for basestasjoner der det brukes extended cell-teknologi.

Det vil eksempelvis si at hvis du har dekning for din GSM-telefon i 60 kilometer fra en basestasjon, vil du bare kunne bruke GPRS-dataoverføring innenfor en radius på halvparten av denne avstanden – 30 kilometer.

Noen få problemer i sør

Men “extended cell”-problemet er foreløpig ikke løst i sør, der Telenors nett er satt opp med GSM-utstyr fra Ericsson. Problemet gjelder riktignok bare en håndfull basestasjoner, forteller Amundsen til ITavisen.no – uten at han vil spesifisere nærmere hvilke lokasjoner dette gjelder.

Dermed ser det ut til at Telenor i all vesentlighet klarer å gi dekning for GPRS over hele landet – med unntak altså av den ytterste delen av de dekningssonene der det har vært brukt extended cell.

I følge Amundsen vil de første versjon av GPRS gi oss en nedalstingshastighet på omlag 40 Kbit/s. Opplastingstiden vil bli langt lavere.

Det er foreløpig ikke klart hvor konkurrenten NetCom vil ha dekning for GPRS når de lanserer sine nye mobildatatjeneste 31. januar. Telenor framskynder lansering av sin GPRS-tjeneste til uke 3 – før NetCom.

Tillegg per 17.01

I følge ass. informasjonssjef Esben Tuman Johnsen i telenor Mobil så vil også Svalbardområdet ha problemer med GPRS-dekning som følge av extended cell.

Forøvrig regner Telenor med at deres GPRS-dekningen blir tilsvarende GSM-dekningen,som de hevder per i dag dekker omtrent 96 prosent av befolkningen der de bor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse