IBM-logo

Annonse


Oversetter nettsider på direkten

IBM-logoInternational Business Machines (IBM)’ programvare WebSphere Translation Server gir større bedrifter muligheten til å installere sin egen oversetter på datarommet.

Programvaren skal ifølge forhåndsreklamen oversette direkte mellom engelsk og spansk, fransk, tysk og italiensk. Programvaren takler også overgangen fra engelsk til tradisjonell kinesisk, japansk og koreansk, men ikke motsatt vei, melder Reuters.

– Programvaren er ment for folk som vil oversette raskt og enkelt. Mesteparten av innholdet på nett er på engelsk, mens brukerne av nettet i økende grad ikke er engelsktalende, sier Ozzie Osborne, leder for IBM Voice Systems.

WebSphere oversetter 500 ord i sekundet og inneholder verktøy som gjør det mulig å legge til oversettelse av faguttrykk fra spesielle fagfelt, for eksempel finans og forskning.

Annonse


Deutsche Bank har testet systemet, som blir lagt ut for salg i mars. Men oversettelsesverktøyet blir ikke for menigmann: Herligheten er prissatt til 10.000 dollar – vel 87.000 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse