Annonse


Skatteetaten vant domene-sak

Det var i fjor skatteetaten opppdaget at en privatperson hadde tatt i bruk domenenavnet skattetaten.com – en side som til forveksling var lik skatteetaten.no. Innholdet var derimot et forsøk på ren harselas med skattemyndighetenes nettside.

Men det var først da mannen tilbød skatteetaten å kjøpe siden for nesten 7000 kroner, eller det han kalte »markedspris», Skattedirektoratet reagerte med å stevne han inn for FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organization).

Det endte med at WIPO ga skatteetaten fullt medhold, noe som medfører at domenenavnet skatteetaten.com overføres direktoratet vederlagsfritt. Organisasjonen begrunner avgjørelsen med at dotcom-adressen var forvirrende lik dotno-adressen, at den innklagede ikke hadde noe som helst legitimt krav på domenet, samt at forsøket på å selge domenet for »markedspris» klart beviste hans »onde hensikt» (bad faith).

– Avgjørelsen er svært viktig. WIPO slår fast at innehaveren av www.skatteetaten.com avledet nordmenn som søkte skatteinformasjon på nettet til sin egen nettside. De ble forvirret av innholdet de fant der, eller de miste motet og ga opp og lete videre. Vi er meget fornøyde med at avgjørelsen er så klar på dette punktet, kommenterer skattedirektør Bjarne Hope.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse