Gates, Bill (Telecom 99)

Annonse


Fortsetter kampen mot Microsoft

Gates, Bill (Telecom 99)Til tross for skepsis hos påtroppende president George W. Bush, ruller justisdepartementets antitrust-sak mot Microsoft videre med uforminsket styrke. Både delstatene som er med på søksmålet og sterke krefter i Kongressen står steilt mot enhver plan for å droppe saken.

– Vi håper og forutsetter at Bush-administrasjonen følger opp søksmålet i alle deler av rettssaken – inkludert om nødvendig en anke til høyesterett, sier justisminister for delstaten Iowa, Tom Miller, på vegne av de 19 delstatene som deltar i søksmålet mot datagiganten.

En av påtroppende president Bushs nærmeste rådgivere har tidligere kraftig kritisert justisdepartementets antitrust-kamp under Clinton. Lawrence Lindsey, som nylig er blitt utnevnt til økonomisk rådgiver, sa i august at Clinton-regjeringens politikk var “radikal” og at et eventuelt Bush-presidentskap ville være langt mildere i sin behandling. Men Miller gir ikke Bushs regjering stort manøvreringrom.

– Dersom administrasjonen av en eller annen grunn ikke går videre med søksmålet, er vi forpliktet til å ta denne saken helt frem til sin konklusjon, sier Miller ifølge Reuters.

Annonse


Clinton-administrasjonen gjør sitt siste fremstøt mot Microsoft fredag når den legger frem et 150 siders notat for appelldomstolen. Muntlige argumenter i appelldomstolen er berammet til 27. og 28. februar.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse