Annonse


Digital fagforening for IT-proletarer

Den digitale fagforeningen er fullstendig nettbasert. I startfasen er den dessuten fullstendig fri for tillitsvalgte og vanlige medlemsmøter. Det er satt av to millioner kroner til prosjektet, som er ute på prøve i to år, opplyses det fra El- og IT-forbundet.

NGF er det første LO-forbundet som satser på nettet for å fange nye medlemsgrupper. Vervingen retter seg i første rekke mot multimediabedrifter og reklamebyråer – arbeidstakere som primært kan gå inn i NGFs nye tariffavtale for informasjonsbransjen.

Både nettstedet og foreningen skal drives fra NGF sentralt. Forbundets kolleger i Sverige har gode erfaringer etter et tilsvarende opplegg de to siste årene. Det svenske søsterforbundet har primært beskjeftiget seg med arbeidsvilkår, lønn, utdanning og forsikring.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse