Oslo Børs

Annonse


30.000 nye aksjeeiere i Telenor

Oslo Børs

Dermed er det Telenor som er notert på Oslo børs som selskapet med flest private aksjonærer. På andreplass på oversikten fra Verdipapirsentralen ligger Norsk Hydro med 43.000 forskjellige aksjonærer.

Flest norske småinvestorer

Oversikten viser videre at av de om lag 53.000 som kjøpte aksjer, så var det i underkant av 52.000 norske privatpersoner som kjøpte. Noe over tusen er norske og utenlandske institusjonelle investorer og foretak.

Verdipapirsentralen har også regnet på hva som skjedde med aksjene etter at de var solgt. Etter vel en uke satt de private aksjonærene med i gjennomsnitt på aksjer for vel 20.000 kroner.

Annonse
Den største andelen av private aksjonærer befant seg i Oslo. Her er om lag 17 prosent av aksjonærene i selskapet bosatt. Men det var i Vest-Agder aksjonærene satt med flest aksjer – i gjennomsnitt hadde de her noe over 30.000 i aksjer.

Nordnorsk entusiasme

I en melding fra Telenor heter det at aksjonærfordelingen i store trekk følger fordelingen man ser for private aksjonærer i børsnoterte selskaper. Et unntak er Troms, der det er dobbelt så mange som har aksjer som i børsnoterte selskaper generelt.

Også Finnmarkingene og Sør-Trønderne er bedre representert i Telenor enn i børsnoterte selskaper generelt.

Relativt få i Oslo

Det er også stor geografisk spredning på aksjene. Mens 35 prosent av de private verdiene på Oslo Børs ligger i Oslo, er det bare 21,6 prosent av de private verdiene i Telenor som ligger i Oslo.

Hele fire prosent av Telenors private aksjonærer er under 18 år, dette er mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet på børsen forøvrig, og en tydelig trend i alle fylker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse