Annonse


Luftangrep fra Motorola

Motorola skal utvikle det såkalte Tactical Air Space Integration System (TASI) for U.S. Army – et tre-dimensjonalt styringssystem for luft-til-bakke-angrep.

I første omgang dreier det seg om en kontrakt til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, men det forventes at den totale verdien vil bli drøye 1,3 milliarder kroner over en periode på fem år. kontrakten kan omfatte opp til 53 TAIS-enheter.

TAIS er bestilt av det amerikanske Forsvarsdepartementet. Systemet koordinerer informasjon om hele situasjonen på slagmarken, samtidig som det muliggjør kommunikasjon mellom bakke- og luftpersonell. Det har tatt Motorola og U.S. Army i fellesskap fire år å utvikle TAIS-teknologien. Det digitaliserte styringssystemet er basert på teknologi som er utviklet for kommersiell bruk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse