Annonse


Kjappere harddisker på vei

Den nye spesifikasjonen med navnet Serial ATA 1.0.vil effektivt doble overføringskapasiteten mellom diskdriverne.

De siste årene har det blitt utviklet stadig kjappere prosessorer, mens harddiskene har ligget på samme nivå i lengre tid, noe som har bidratt til trafikkaos i en rekke maskiner.

Det innebærer at dagens harddisker har problemer med å henge med i samme hastighet som prosessoren arbeider på. De kjappeste harddiskene som i dag anvender ATA 100, kan overføre 100 MB per sekund.

Lages for profesjonelle markedet

Den nye spesifikasjonen øker båndbredden til det doble, noe som innebærer at harddisker og moderkort som i henhold til den nye spesifikasjonen, kommer til å klare overføringshastigheter på opp til 150 MB per sekund, skriver Cnet.com.

Annonse
I første rekke er Serial ATA 1.0 ment på maskiner som kjøres på prosessorer på minst 1,4 GHz, og fordi den er såpass kostbar å produsere vil den ikke rettes mot forbrukermarkedet med det første.

Serial ATA vil la hver driver kommunisere direkte med prosessoren, mens dagens drive4re må dele en felles forbindelse.

En rekke store selskaper står bak utviklingsgruppen Serial ATA, der i blant IBM, Intel og Dell.

Les mer om Serial ATA på www.serialata.org.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse