Annonse


Fire av ti har PC-angst

– Problemet med PC-angst blant arbeidstakere blir ikke tatt på alvor. Vår undersøkelse viser at noe må gjøres, sier forsker Aslaug Mikkelsen i Rogalandsforskning til Aftenposten.

I følge Mikkelsens studie blant sju ulike industribedrifter finnes PC-angst blant alle ulike yrkesgrupper i utvalget, både blant ledere og »gutta på gølvet». Kvinnene er hardest rammet av denne spesifikt digitale formen for angst – mens en tredjedel av mennene rapporterer om frykt, har over halvparten av kvinnene et utpreget problematisk forhold til maskiner og maskinvare.

-De begative følelsene kan føre til kroppslige reaksjoner som skjelving, økt puls og høyere blodtrykk. Angsten kan også resultere i at arbeidstagere unngår datamaskinen mest mulig; de føler seg mislykkede og får forestillinger om egen utilstrekkelighet.

Følgen kan bli en avskalling av arbeidstakere som føler at de ikke mestrer den nye teknnologien. Løsningen blir for enkelte førtidspensjonering, for andre å gå inn i jobber som er mindre utfordrende enn evner og anlegg skulle tilsi.

– Opplæringen på ny datateknologi er i dag lite tilpasset arbeidstakere med angst for bruk av PC. En annen type opplæring må til, med større muligheter for å utvikle seg på basis av egne ferdigheter, sier Mikkelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse