Annonse


Sterk stråling fra babyalarmer

Ingen kjenner langtidseffektene av stråling fra elektronisk utstyr. I det siste har det blitt stilt alvorlige spørsmål ved den omfattende bruken av mobiltelefoner blant barn og unge – nå rettes det også et kritisk søkelys mot såkalte babysittere, eller babyalarmer.

Post- og Teletilsynets undersøkelse av babysittere tok for seg uønsket utstråling, eller hvorvidt utstyret kan forstyrre brukere av radiokommunikasjon, og immunitet, eller hvorvidt utstyret er beskyttet mot å bli forstyrret av annen radiokommunikasjon.

Bare én av de 7 babyalarmene som var med i testen klarte kravet til uønsket stråling. Ingen av produktene tilfredsstilte kravet til immunitet.

Resultatet er gjengitt i tabellen nedenfor.

Typebet. Produsent Ansvarlig leverandør Tilfredst. utstyret kravene til: PTs konkl. Leverand. tilbakemld. til PT
Uønsket utstråling Immunitet
BM 300 DC Vivanco Siv.ingeniør Njål Hansson AS Nei Nei Pålegg om stans i markedsføring og omsetning Utstyret er senere modifisert og oppfyller nå kravene. Utstyret kan dermed fritt omsettes igjen
BM 600 DC Vivanco Siv.ingeniør Njål Hansson AS Nei Nei Pålegg om stans i markedsføring og omsetning Utstyret er senere modifisert og oppfyller nå kravene. Utstyret kan dermed fritt omsettes igjen
FD-2008TC/SL NOVA Globe International AS Nei Nei Pålegg om stans i markedsføring og omsetning Utstyret er senere modifisert og oppfyller nå kravene. Utstyret kan dermed fritt omsettes igjen
GI-9603 V/D NOVA Globe International AS Nei Nei Pålegg om stans i markedsføring og omsetning Omsetning stoppet frivillig
GEE-68 Golden Eagle BRIO AS Nei Nei Pålegg om stans i markedsføring og omsetning Omsetning stoppet frivillig
DICKIE 18088 R. F. Electronic J. L. Carlsen A/S Nei Nei Pålegg om stans i markedsføring og omsetning Omsetning stoppet frivillig
RF 328 PADWICO Talitor A/S Ja Nei 1 av 3 kontrollerte apparater oppfylte kravene. Krav om å rette opp feilene. Utstyret kan fortsatt omsettes Erstattes av ny modell

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse