Sterk stråling fra babyalarmer

Ingen kjenner langtidseffektene av stråling fra elektronisk utstyr. I det siste har det blitt stilt alvorlige spørsmål ved den omfattende bruken av mobiltelefoner blant barn og unge – nå rettes det også et kritisk søkelys mot såkalte babysittere, eller babyalarmer.

Post- og Teletilsynets undersøkelse av babysittere tok for seg uønsket utstråling, eller hvorvidt utstyret kan forstyrre brukere av radiokommunikasjon, og immunitet, eller hvorvidt utstyret er beskyttet mot å bli forstyrret av annen radiokommunikasjon.

Bare én av de 7 babyalarmene som var med i testen klarte kravet til uønsket stråling. Ingen av produktene tilfredsstilte kravet til immunitet.

Annonse

Resultatet er gjengitt i tabellen nedenfor.

Typebet.ProdusentAnsvarlig leverandørTilfredst. utstyret kravene til:PTs konkl.Leverand. tilbakemld. til PT
Uønsket utstrålingImmunitet
BM 300 DCVivancoSiv.ingeniør Njål Hansson ASNeiNeiPålegg om stans i markedsføring og omsetningUtstyret er senere modifisert og oppfyller nå kravene. Utstyret kan dermed fritt omsettes igjen
BM 600 DCVivancoSiv.ingeniør Njål Hansson ASNeiNeiPålegg om stans i markedsføring og omsetningUtstyret er senere modifisert og oppfyller nå kravene. Utstyret kan dermed fritt omsettes igjen
FD-2008TC/SLNOVAGlobe International ASNeiNeiPålegg om stans i markedsføring og omsetningUtstyret er senere modifisert og oppfyller nå kravene. Utstyret kan dermed fritt omsettes igjen
GI-9603 V/DNOVAGlobe International ASNeiNeiPålegg om stans i markedsføring og omsetningOmsetning stoppet frivillig
GEE-68Golden EagleBRIO ASNeiNeiPålegg om stans i markedsføring og omsetningOmsetning stoppet frivillig
DICKIE 18088R. F. ElectronicJ. L. Carlsen A/SNeiNeiPålegg om stans i markedsføring og omsetningOmsetning stoppet frivillig
RF 328PADWICOTalitor A/SJaNei1 av 3 kontrollerte apparater oppfylte kravene. Krav om å rette opp feilene. Utstyret kan fortsatt omsettesErstattes av ny modell
Annonse
Annonse